Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel24. februar 2021Repræsentationen i Danmark

Nye regler skal sikre EU-rejsende fortsat roaming uden merpris

For at sikre, at borgerne fortsat kan drage fordel af roaming uden ekstraudgifter, når de rejser i EU, har Kommissionen i dag foreslået en ny roamingforordning. I en tid, hvor ikkevæsentlige rejser frarådes, er dette et vigtigt tiltag, der er med til...

Kommissionen foreslår ny forordning, der skal sikre EU-rejsende fortsat roaming uden merpris

Den nye forordning vil forlænge de nugældende regler, der udløber i 2022, i yderligere ti år. Den vil også sikre bedre roamingtjenester for rejsende. Forbrugerne vil f.eks. have ret til en mobilnetforbindelse af samme kvalitet og hastighed i udlandet, som de har i hjemlandet, hvor sådanne tilsvarende net er tilgængelige. De nye regler vil også sikre effektiv adgang til beredskabstjenester, bl.a. ved at øge kendskabet til alternative adgangsmuligheder for personer med et handicap, samt øge forbrugernes bevidsthed om eventuelle gebyrer, hvis de bruger tillægstjenester i forbindelse med roaming.

Margrethe Vestager, ledende næstformand med ansvar for et Europa klar til den digitale tidsalder, udtaler: "Uanset hvor vi befinder os i Europa, kan vi kontakte vores nærmeste, tale forretninger og dele historier, mens vi er undervejs, uden at bekymre os om dyre regninger. Afskaffelsen af roaminggebyrer er et lysende eksempel på, hvordan EU sørger for, at millioner af borgere kan benytte internettet, og gør deres hverdag lettere. Med de nye regler opretholdes og forbedres roaming uden merpris."

Thierry Breton, kommissær for det indre marked, udtaler: "Millioner af europæere har draget fordel af roaming uden merpris i hele EU. Det er en veletableret og vellykket hjørnesten i det indre marked. I Europas digitale årti skal vi kunne sikre alle en forbindelse af samme gode kvalitet, som de har i hjemlandet, hvor i Europa de end befinder sig. I dag bekræfter vi det tilsagn, vi gav vores borgere. Sideløbende arbejder vi på at fremme investeringer i den nødvendige infrastruktur."

Roaming til hjemmetakst

Ifølge en ny Eurobarometer-undersøgelse har halvdelen af de europæere, der har mobiltelefon, været på rejse i et andet EU-land inden for de sidste to år. Takket være den nugældende roamingforordning blev roamingtakster i EU afskaffet den 15. juni 2017, og siden da drager næsten 170 mio. borgere fordel af roaming uden merpris og fordelene ved at kunne forblive opkoblede, når de rejser i det indre marked. Brugen af dataroaming steg med en faktor 17 i sommeren 2019 sammenlignet med sommeren forud for roamingtillæggenes afskaffelse (sommeren 2016). Den hurtige og massive stigning i roamingtrafikken siden juni 2017 viser, at afskaffelsen af roamingtaksterne har frigjort et hidtil udækket mobilforbrugsbehov hos rejsende i de 27 EU-medlemsstater samt i Island, Liechtenstein og Norge. De nugældende regler udløber den 30. juni 2022, og vilkårene på mobiltelemarkedet er stadig ikke befordrende, når det gælder bæredygtig roaming til hjemmetakst for alle virksomheder og kunder, når de rejser i EU. Det er derfor vigtigt at forlænge reglerne.

Samme tjenestekvalitet i udlandet som i hjemlandet

Ifølge de seneste Eurobarometer-data gav 33 % af de adspurgte udtryk for, at de under rejser i udlandet oplevede en lavere mobilinternethastighed, end de normalt har i deres hjemland, og ifølge 28 % var netstandarden lavere end i hjemlandet (f.eks. 3G i stedet for 4G). De nye regler, der foreslås i dag, har til formål at sikre, at borgerne og erhvervslivet drager fordel af tjenesteydelser af samme kvalitet, som de gør i hjemlandet. Det indebærer, at hvis 4G-hastigheder og i stigende grad 5G udgør en del af deres abonnement, bør de ikke tilbydes lavere nethastigheder i forbindelse med roaming, hvor end disse net er tilgængelige. Når det drejer sig om 5G-tjenester, har forbrugerne behov for at vide, at de kan bruge visse applikationer og tjenester i forbindelse med roaming. Desuden bør operatører i det besøgte land give adgang til alle netteknologier og -generationer efter at have modtaget en rimelig anmodning om engrosadgang til roamingtjenester.

Effektiv adgang til beredskabstjenester i udlandet

Den foreslåede forordning har til formål at sikre, at roamingkunder uden problemer og gratis kan få adgang til beredskabstjenester og drage fordel af fremsendelse af oplysninger om den kaldende part, herunder via andre adgangsmuligheder end taleopkald såsom sms'er eller nødapplikationer. Desuden bør rejsende oplyses om mulighederne for at kontakte beredskabstjenesterne, også dem der er udformet til personer med et handicap, i det besøgte EU-land.

Forebyggelse af uventet høje omkostninger og chokregninger

I forbindelse med roaming bør rejsende trygt kunne ringe til numre for at få adgang til tillægstjenester såsom tekniske helpdeske, luftfartsselskabers kundeservice eller forsikringsselskaber eller endog frikaldsnumre, hvilket kan afføde uventede roamingtakster. De nye roamingregler opfordrer operatørerne til at oplyse forbrugerne tilstrækkeligt om de meromkostninger, de kan pådrage sig ved at bruge tillægstjenester i forbindelse med roaming.

Roamingens bæredygtighed for operatørerne

De nye regler vil sikre, at roaming uden merudgifter og de øgede fordele for forbrugerne er bæredygtige for operatørerne. Ifølge reglerne påtænkes en yderligere nedsættelse af engrosroamingpriserne — de priser, som operatørerne opkræver indbyrdes for brug af deres net, når deres kunder rejser i udlandet. Prislofterne mellem operatørerne er fastsat på et niveau, der gør det muligt for operatørerne at få dækket omkostningerne ved at levere roamingtjenester. Samtidig bevares incitamenterne til at investere i net og undgå forvridning af den indenlandske konkurrence på markederne i de besøgte lande.

Baggrund

For nylig reviderede Kommissionen den forordning, hvorved roamingtaksterne blev ophævet fra og med juni 2017 i en indledende periode på fem år. Af revisionsrapporterne fremgik det, at politikkerne om rimeligt forbrug, de foranstaltninger, som operatørerne må træffe for at forebygge misbrug af roaming, og systemet med fritagelser fra reglerne i ekstraordinære tilfælde har fungeret efter hensigten med henblik på at undgå negative virkninger for de nationale markeder, operatørerne og forbrugerne. I revisionen blev det ligeledes konkluderet, at der stadig er behov for foranstaltninger til at regulere priserne mellem operatører for at gøre roaming bæredygtig. Den bekræftede endvidere, at efterspørgslen efter mobiltjenester på rejser i EU/EØS er steget kraftigt, siden roamingtaksterne blev afskaffet. Som led i revisionen tilrettelagde Kommissionen også en offentlig høring fra juni til september 2020 med henblik på at indsamle synspunkter om roamingtjenester på detail- og engrosniveau samt konsekvenserne af at forlænge disse regler.

Detaljer

Publikationsdato
24. februar 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark