Gå til hovedindholdet
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel17. maj 2017Repræsentationen i Danmark

Nye statsstøtteregler for investeringer i havne og lufthavne, kultur og regionerne i den yderste periferi

Kommissionen har godkendt nye statsstøtteregler, der fritager visse offentlige støtteforanstaltninger for havne, lufthavne, kultur og regionerne i den yderste periferi fra forudgående kontrol fra Kommissionens side. Målet er at fremme offentlige...

approved_comstock_thinkstock_web.jpg

Konkurrencekommissær MargretheVestager udtaler: "Vi ønsker at sikre, at virksomheder kan konkurrere på lige vilkår på det indre marked – og at det sker så effektivt som muligt. EU's statsstøtteregler er de samme i alle medlemslande. Ændringerne i dag vil spare dem tid og besvær i forbindelse med investeringer i havne og lufthavne, kultur og EU's regioner i den yderste periferi. De giver også Kommissionen mulighed for at fokusere opmærksomheden på statsstøtteforanstaltninger, der har størst indvirkning på konkurrencen på det indre marked, og dermed være "stor, når det handler om de store ting, og lille, når det handler om de små ting", til gavn for alle EU-borgere."

Den generelle gruppefritagelsesforordning fra 2014 har gjort det muligt for medlemsstaterne at gennemføre en lang række statsstøtteforanstaltninger uden Kommissionens forudgående godkendelse, fordi det er usandsynligt, at de vil fordreje konkurrencen. Som følge heraf er ca. 95 % af de statsstøtteforanstaltninger, som medlemsstaterne gennemfører (med en samlet årlig udgift på ca. 28 mia. EUR), nu fritaget. F.eks. er antallet af statsstøtteanmeldelser inden for forskning, udvikling og innovation halveret siden 2014 (se resultattavlen for statsstøtte for 2016).

Supplerende initiativer

Ud over revisionen af den generelle gruppefritagelsesforordning præciseres det i meddelelsen om begrebet statsstøtte, der blev vedtaget i maj 2016, hvilke offentlige støtteforanstaltninger der falder uden for anvendelsesområdet for EU's statsstøttekontrol, fordi f.eks. de ikke fordrejer konkurrencen på det indre marked. Meddelelsen hjælper medlemsstaterne med at udforme offentlige støtteforanstaltninger, der kan gennemføres uden først at være blevet undersøgt af Kommissionen. Det bekræftes for eksempel, at offentlige investeringer i veje, indre vandveje, jernbaner og vanddistributionsnet typisk kan foretages, uden at de først er blevet undersøgt af Kommissionen.

Desuden har Kommissionen i september 2016 vedtaget en række statsstøtteafgørelser (se også den tidligere pakke fra maj 2015), som præciserer, hvilke offentlige støtteforanstaltninger medlemsstaternes myndigheder kan gennemføre, uden at de først er blevet undersøgt af Kommissionen, fordi de ikke påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne.

Tilsammen hjælper disse initiativer med at stimulere investeringer ved at mindske den administrative byrde for de offentlige myndigheder og virksomhederne og samtidig øge retssikkerheden for støttemodtagere og konkurrenter. De giver også medlemsstaterne mulighed for at tage ansvar for deres valg af politik for lokale statsstøtteforanstaltninger og Kommissionen mulighed for at rette ressourcerne mod undersøgelser af statsstøtteforanstaltninger, der sandsynligvis vil have den største indvirkning på konkurrencen på det indre marked.

Ændringsforordningen træder i kraft 20 dage efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Ændringsforordningen, sammen med en forklarende note, findes her

Detaljer

Publikationsdato
17. maj 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark