Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel29. maj 2024Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Nyt kontor for kunstig intelligens

Kommissionen har afsløret det AI-kontor, der er oprettet i Kommissionen

AI

AI-kontoret har til formål at muliggøre fremtidig udvikling, udbredelse og anvendelse af kunstig intelligens på en måde, der fremmer samfundsmæssige og økonomiske fordele og innovation og samtidig mindsker risiciene. Kontoret vil spille en central rolle i gennemførelsen af retsakten om kunstig intelligens, navnlig i forbindelse med modeller for kunstig intelligens til generelle formål. Den vil også arbejde på at fremme forskning og innovation inden for pålidelig kunstig intelligens og positionere EU som førende i internationale drøftelser.

Oprettelse af AI-kontorer og opgaver

AI-kontoret vil beskæftige mere end 140 medarbejdere til at udføre sine opgaver. Personalet vil omfatte teknologispecialister, administrative assistenter, advokater, politikspecialister og økonomer.

Kontoret vil sikre en sammenhængende gennemførelse af retsakten om kunstig intelligens. Den vil gøre dette ved at støtte forvaltningsorganerne i medlemsstaterne. AI-kontoret vil også direkte håndhæve reglerne for AI-modeller til generelle formål. I samarbejde med AI-udviklere, forskersamfundet og andre interessenter vil AI-kontoret koordinere udarbejdelsen af de nyeste adfærdskodekser, gennemføre test og evaluere AI-modeller til generelle formål, anmode om oplysninger og anvende sanktioner, når det er nødvendigt.

Baggrund

I april 2021 foreslog Kommissionen EU's retsakt om kunstig intelligens og en ny koordineret plan med medlemsstaterne for at garantere menneskers og virksomheders sikkerhed og grundlæggende rettigheder og samtidig styrke investeringer og innovation på tværs af EU-landene. EU-retsakten om kunstig intelligens blev foreløbigt vedtaget af medlovgiverne i december 2023 og er verdens første omfattende lov om kunstig intelligens. Retsakten om kunstig intelligens forventes at træde i kraft inden udgangen af juli 2024.

I januar 2024 lancerede Kommissionen en pakke af foranstaltninger til støtte for europæiske nystartede virksomheder og SMV'er i udviklingen af pålidelig kunstig intelligens (AI). Som led i disse foranstaltninger vedtog Kommissionen en afgørelse om oprettelse af AI-kontoret.

Den fulde pressemeddelelse

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
29. maj 2024
Forfatter
Repræsentationen i Danmark