Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel24. juni 2020Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Ofres rettigheder...

Kommissionen har for første gang fremlagt en EU-strategi for ofres rettigheder.Formålet er at sikre, at alle ofre for kriminalitet fuldt ud kan udøve deres rettigheder, uanset hvor i EU forbrydelsen har fundet sted.

Ofres rettigheder: ny strategi styrker ofrenes stilling

Med strategien fastsættes en række foranstaltninger, der skal gennemføres de næste fem år, og et fokus på to mål: for det første at give ofrene for kriminalitet bedre mulighed for at anmelde kriminalitet, kræve erstatning og i sidste ende komme sig over følgerne; for det andet at samarbejde med alle relevante aktører om at styrke ofrenes rettigheder. I lyset af det nylige udbrud af covid-19 og de efterfølgende nedlukningsforanstaltninger, som har betydet en stigning i antallet af tilfælde af vold i hjemmet, seksuelt misbrug af børn og racistiske og fremmedfjendske hadforbrydelser, er det særlig vigtigt at sikre, at rammerne for støtte til og beskyttelse af ofre også er tilstrækkelig robuste i krisesituationer.

Baggrund

Hvert år bliver millioner af mennesker i EU ofre for kriminalitet. I 2017 var omkring 15 mio. mennesker ofre for alvorlige forbrydelser som f.eks. drab, seksuelt misbrug af børn eller kidnapning. Omfanget af kønsbaseret vold i EU er alarmerende højt: En ud af tre kvinder (33 %) har været udsat for fysisk og/eller seksuel vold, efter de blev 15 år. Kun omkring en tredjedel af de kvinder, der bliver fysisk eller seksuelt misbrugt, primært af deres partnere eller nære slægtninge, kontakter myndighederne. Nedlukningen af samfundet under covid-19-pandemien medførte en stigning i antallet af tilfælde af vold i hjemmet, seksuelt misbrug af børn og cyberkriminalitet samt racistiske og fremmedfjendske hadforbrydelser.

Selv om EU har et solidt regelsæt, er disse forskrifter endnu ikke slået fuldt igennem. Dette skyldes hovedsagelig ufuldstændig gennemførelse og/eller ukorrekt gennemførelse af EU-reglerne i de nationale retsordener. Kommissionen vil fortsætte med at vurdere EU-forskrifter og deres eventuelle mangler og om nødvendigt inden 2022 fremsætte forslag til lovgivning om styrkelse af ofres rettigheder.

Gennemførelsen af denne strategi vil regelmæssigt blive overvåget, bl.a. via regelmæssige møder i platformen for ofres rettigheder med henblik på en ajourføring af de foranstaltninger, de forskellige aktører har ansvaret for. Kommissionen vil desuden gøre status over tiltagene i forbindelse med strategien midtvejs i forløbet og om nødvendigt ajourføre den.

Detaljer

Publikationsdato
24. juni 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark