Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel15. februar 2024Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Økonomisk prognose for vinteren 2024: Aftagende inflation giver et forsinket opsving i væksten

Inflationen er aftaget hurtigere end ventet, men økonomien bevæger sig fortsat langsomt efter den lave vækst i 2023.

euros

Væksten på vej op efter en langsom start på året

I 2023 blev væksten bremset af udhulingen af husholdningernes købekraft, kraftige monetære stramninger, den delvise tilbagetrækning af den finanspolitiske støtte og faldende udenlandsk efterspørgsel. Efter snævert at undgå en teknisk recession i anden halvdel af sidste år er udsigterne for EU's økonomi i første kvartal af 2024 fortsat svage. 

Den økonomiske aktivitet forventes dog stadig at stige gradvist i år. Efterhånden som inflationen fortsætter med at aftage, bør reallønsvæksten og et robust arbejdsmarked understøtte et opsving i forbruget. 

Trods faldende fortjenstmargener forventes investeringerne at drage fordel af en gradvis lempelse af kreditvilkårene og den fortsatte gennemførelse af genopretnings- og resiliensfaciliteten. Desuden forventes handelen med udenlandske partnere at blive normaliseret efter et svagt resultat sidste år. 

Væksten ventes at stabilisere sig fra anden halvdel af 2024 til udgangen af 2025. 

 

Inflationen faldt hurtigere end forventet

Faldet i den samlede inflation i 2023 var hurtigere end forventet, hovedsagelig som følge af faldende energipriser. Da aktiviteten gik i stå, blev prispresset i 2. halvår udvidet til at omfatte andre varer og tjenesteydelser. 

Inflationen, der er lavere end forventet i de seneste måneder, lavere priser på energiråvarer og et svagere økonomisk momentum har sat inflationen på en stejlere nedadgående kurs end forventet i efterårsprognosen. På kort sigt vil udløbet af energistøtteforanstaltningerne på tværs af medlemsstaterne og højere forsendelsesomkostninger som følge af handelsforstyrrelser i Det Røde Hav imidlertid lægge et opadrettet prispres uden at afspore processen med faldende inflation. Ved udgangen af prognosen ventes den samlede inflation i euroområdet at ligge lige over ECB's mål, idet inflationen i EU er en smule højere.

Kommissær Gentiloni ved fremlæggelsen af den prognosen:

 

Baggrund

Den økonomiske vinterprognose 2024 indeholder en opdatering af den økonomiske prognose fra efteråret 2023 med fokus på BNP og inflationsudviklingen i alle EU's medlemsstater. 

Vinterprognosen er baseret på en række tekniske antagelser vedrørende valutakurser, renter og råvarepriser med skæringsdato den 29. januar 2024. For alle andre indkommende data, herunder antagelser om offentlige politikker, tager denne prognose hensyn til oplysninger frem til og med den 1. februar 2024. 

Europa-Kommissionen offentliggør to omfattende prognoser (forår og efterår) og to foreløbige prognoser (vinter og sommer) hvert år. De foreløbige prognoser dækker det årlige og kvartalsvise BNP og inflationen for indeværende og følgende år for alle medlemsstater samt aggregater for EU og euroområdet.  

Kommissionens næste prognose er den økonomiske forårsprognose 2024, som forventes offentliggjort i maj.

 

Læs den fulde pressemeddelelse

 

Økonomisk prognose for vinteren 2024
 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
15. februar 2024
Forfatter
Repræsentationen i Danmark