Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel1. april 2022Repræsentationen i Danmark

Omveksling af grynia-pengesedler

Kommissionen har vedtaget et forslag til Rådets henstilling om at give fordrevne personer, der flygter fra Ukraine, mulighed for at veksle deres grynia-pengesedler til værtsmedlemslandets valuta.

Hryvnia banknotes

Forslaget omfatter ikke Danmark grundet de danske forbehold!

Baggrund:

Dette forslag supplerer den humanitære bistand, som EU yder til dem, der flygter fra Ukraine, navnlig når de rejser rundt i Unionen.

Forslaget er fuldt ud i overensstemmelse med gældende EU-ret på asylområdet og med Unionens optræden udadtil. Siden Ruslands militære invasion af Ukraine begyndte, er over 3.8 millioner mennesker, der er flygtet fra krigen i Ukraine, ankommet til EU.

EU og medlemslandene har gjort en betydelig indsats for at yde humanitær bistand og midlertidig beskyttelse til disse mennesker, herunder adgang til arbejdsmarkedet, boliger, lægehjælp og uddannelse af børn.

Et af flygtningenes umiddelbare behov er at omveksle deres grynia-pengesedler til deres værtslands valuta. Det forslag, der fremlægges i dag, har til formål at fremme en koordineret tilgang for alle medlemslandene med henblik på at tilbyde dem, der flygter fra Ukraine, de samme betingelser for at veksle deres grynia-pengesedler til lokal valuta uafhængigt af den medlemsstat, der huser dem. Denne tilgang var nødvendig i lyset af, at Ukraines nationalbank var nødt til at suspendere omvekslingen af grynia-pengesedler til udenlandske kontanter for at beskytte Ukraines begrænsede valutareserver. Som følge heraf har kreditinstitutter i EU's medlemslande været uvillige til at gennemføre omvekslingen på grund af den begrænsede konvertibilitet af grynia-pengesedler og eksponering for valutakursrisici. Nogle medlemslande overvejer at indføre nationale ordninger, der støtter omvekslingen af et begrænset antal grynia pr. person, og Kommissionens mål er at fremme en konsekvent tilgang til sådanne ordninger.

Ordningerne bør fastsætte maksimumsgrænser på 10.000 grynia pr. person, uden gebyr, til den officielle valutakurs, som offentliggøres af Ukraines nationalbank. Ordningerne bør have en varighed på mindst tre måneder.

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
1. april 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark