Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel8. maj 2020Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

Opfordring til at forlænge restriktionerne for ikkevæsentlige rejser til EU indtil den 15. juni

Kommissionen har i dag opfordret Schengenmedlemsstaterne og de associerede Schengenlande til at forlænge de midlertidige restriktioner for ikkevæsentlige rejser til EU i endnu 30 dage indtil den 15. juni.

Selv om nogle EU-medlemsstater og associerede Schengenlande er ved at tage de første skridt til at lempe de foranstaltninger, der er truffet for at begrænse pandemiens spredning, kræver situationen fortsat forsigtighed, både i Europa og på verdensplan. Der er derfor behov for at videreføre foranstaltningerne ved de ydre grænser for at mindske risikoen for, at sygdommen spredes af rejsende til EU. Ophævelsen af rejserestriktionerne bør ske i faser. Som det understreges i en Fælles Europæisk køreplan for ophævelse af covid-19-inddæmningsforanstaltningerne, bør grænsekontrollen ved de indre grænser ophæves gradvist og på en koordineret måde, før restriktionerne ved de ydre grænser kan lempes i anden fase.

Næstformand og kommissær med ansvar for at fremme vores europæiske levevis, Margaritis Schinas, udtaler: "Det overordnede mål om at bremse udbredelsen af coronavirusset ved at begrænse det sociale samvær er stadig aktuelt. Selv om der er gjort fremskridt i mange europæiske lande, er situationen på verdensplan meget usikker. Det er yderst vigtigt, at de skridt, vi tager til at lempe restriktionerne, er gradvise, og at de forskellige restriktioner ophæves i flere faser."

Kommissær med ansvar for indre anliggender, Ylva Johansson, tilføjer: "Vi har brug for en koordineret tilgang i flere faser. Vores første mål er at genoprette Schengenområdets normale funktion med fri bevægelighed, så snart sundhedssituationen tillader det. Restriktionerne for den frie bevægelighed og kontrollen ved de indre grænser skal ophæves gradvist, før vi kan ophæve restriktionerne ved de ydre grænser og garantere, at borgere fra lande uden for EU kan få lov til at rejse ind i EU, selv om der er tale om ikkevæsentlige rejser."

Rejserestriktionerne og opfordringen til at forlænge dem gælder for hele "EU+-området", der omfatter alle Schengenmedlemsstaterne (også Bulgarien, Kroatien, Cypern og Rumænien) og de fire associerede Schengenlande (Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz), dvs. 30 lande i alt. Kommissionen opfordrer til en fortsat koordineret forlængelse af restriktionerne, da tiltag ved de ydre grænser kun er effektive, hvis de gennemføres ensartet ved samtlige grænser af alle EU-medlemsstaterne og Schengenstaterne og har samme slutdato.

Kommissionen vil fortsat bistå medlemsstaterne med at gennemføre restriktionerne for ikkevæsentlige rejser til EU, bl.a. ved at afholde regelmæssige videokonferencer med indenrigsministrene. Om rejserestriktionerne forlænges endnu en gang ud over den 15. juni 2020, skal tages op til vurdering igen på grundlag af, hvordan den epidemiologiske situation udvikler sig.

Baggrund

Den 16. marts 2020 opfordrede Kommissionen stats- og regeringscheferne til at indføre midlertidige restriktioner for ikkevæsentlige rejser til EU, i første omgang for en periode på 30 dage. Den 8. april opfordrede Kommissionen til en forlængelse af rejserestriktionerne indtil den 15. maj. Alle EU-medlemsstaterne (undtagen Irland) og Schengenlandene uden for EU har siden da truffet nationale beslutninger om at gennemføre og forlænge disse restriktioner.

For at bistå medlemsstaterne forelagde Kommissionen den 30. marts 2020 en vejledning om gennemførelsen af de midlertidige rejserestriktioner, om lettelsen af hjemtransport af EU-borgere fra hele verden og om håndteringen af situationer, hvor folk som følge rejserestriktionerne er tvunget til at opholde sig længere i EU, end de har tilladelse til.

Rejserestriktionerne gælder ikke for EU-borgere, borgere i Schengenlande uden for EU og deres familiemedlemmer og tredjelandsstatsborgere, der er fastboende i EU, og som vender tilbage til deres hjem. For så vidt muligt at begrænse restriktionernes indvirkning på den måde, vores samfund fungerer på, til det absolutte minimum gælder det desuden, at medlemsstaterne ikke bør anvende restriktionerne på særlige kategorier af rejsende, der har en væsentlig funktion eller et væsentligt behov. Vigtige medarbejdere, som f.eks. læger, sygeplejersker, sundhedspersonale, forskere og eksperter, der hjælper med at håndtere coronavirus, personer, der udfører godstransport, grænsearbejdere og sæsonarbejdere i landbruget, bør også fortsat have tilladelse til at rejse ind i EU.

Detaljer

Publikationsdato
8. maj 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark