Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel31. august 2018Repræsentationen i Danmark

Østersø-fiskeri i 2019

Kommissionen foreslår fiskerimuligheder i Østersøen for 2019 med større kvoter for rødspætter, brislinger og visse typer sild og laks...

Fiskebåd

Kommissionen har vedtaget et forslag om fiskerimuligheder for de erhvervsmæssigt vigtigste fiskearter i Østersøen for 2019. Kommissionen foreslår navnlig at øge kvoterne for rødspætter, vestlig torsk, brislinger, sild i Rigabugten og laks i den centrale del af Østersøen. Mindre fangster er tilladt for de øvrige arter omfattet af dette forslag (sild i den centrale del af Østersøen, sild i Den Botniske Bugt, sild i den vestlige del af Østersøen, østlig torsk og laks i Den Finske Bugt). De foreslåede samlede tilladte fangstmængder (TAC) er baseret på videnskabelig rådgivning fra Det Internationale Havundersøgelsesråd og følger den flerårige forvaltningsplan for Østersøen, der blev vedtaget af Rådet og Europa-Parlamentet i 2016. Interessenternes fælles tiltag i de seneste år har allerede ført til en vellykket reetablering af vigtige fiskearter i Østersøen og har, hvor fuldstændig videnskabelig rådgivning er til rådighed, muliggjort, at 7 ud af 8 TAC'er kan fastsættes i overensstemmelse med princippet om maksimalt bæredygtigt udbytte, hvilket i volumen omfatter 95 % af de landede fisk. Det er fortsat nødvendigt med yderligere tiltag for at sikre, at alle fiskearter vokser til niveauer, der tillader bæredygtigt fiskeri.

Rådet vil nu undersøge Kommissionens forslag med henblik på, at det kan vedtages af EU's fiskeriministre på deres møde den 15. og 16. oktober.

Detaljer

Publikationsdato
31. august 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark