Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel2. september 2021

Oversættelseskonkurrencen er nu åben for registrering...!

Gymnasier i alle EU-lande kan nu begynde at tilmelde sig Juvenes Translatores, som er Europa-Kommissionens årlige oversættelseskonkurrence.

Kommissionen lancerer sin årlige oversætterkonkurrence for skoler

Fra den 2. september kl. 12 (CET) kan skoler registrere sig online, så deres elever kan konkurrere med jævnaldrende i hele EU. I år er emnet for de tekster, som eleverne skal oversætte, "Lad os komme på rette spor — mod en grønnere fremtid".

Deltagerne kan selv vælge, hvilke to blandt EU's 24 officielle sprog de vil oversætte mellem (552 mulige sprogkombinationer). I konkurrencen sidste år benyttede de deltagende elever 150 forskellige sprogkombinationer.

Tilmelding af gymnasierne — den første af tilmeldingens to faser — kan foretages frem til den 20. oktober 2021, kl. 12 (CET). Lærerne kan foretage tilmeldingen på ethvert af EU's 24 officielle sprog.

Herefter inviterer Kommissionen 705 gymnasier til næste fase. Fra hvert land udvælges ved elektronisk lodtrækning et antal gymnasier, der svarer til det antal pladser, landet har i Europa-Parlamentet.

De udvalgte gymnasier udpeger derefter op til fem elever til at deltage i konkurrencen. Eleverne kan være af hvilken som helst nationalitet, men alle deltagere skal være født i 2004.

Selve konkurrencen finder sted online og gennemføres samtidigt på alle deltagende gymnasier den 25. november 2021.

Vinderne — én pr. land — offentliggøres i starten af februar 2022.

Hvis omstændighederne tillader det, vil de blive inviteret til at modtage deres præmier i foråret 2022 ved en ceremoni i Bruxelles. De vil få mulighed for at møde professionelle oversættere fra Europa-Kommissionen og få mere at vide om deres arbejde og om det at arbejde med sprog.

Baggrund

Konkurrencen Juvenes Translatores (latin for "unge oversættere") er blevet afholdt hvert år siden 2007 af Kommissionens Generaldirektorat for Oversættelse. Den har til formål at tilskynde til læring af sprog i gymnasierne og giver de unge en forsmag på, hvordan det er at være oversætter. Den er åben for 17-årige gymnasieelever og afholdes samtidigt på alle de udvalgte skoler i hele EU.

Konkurrencen har inspireret og opmuntret tidligere deltagere til at studere sprog på universitetet og til at blive professionelle oversættere. Derudover giver den også lejlighed til at fremhæve EU's rige sproglige mangfoldighed.

Detaljer

Publikationsdato
2. september 2021