Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel12. juni 2024Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Pagten om migration og asyl

Kommissionen har onsdag den 12. juni 2024 fremlagt en meddelelse om den fælles gennemførelsesplan for pagten om migration og asyl

Migration

Pressemeddelelse

Kommissionens meddelelse - KOM(2024)251

Baggrund:

Den lovgivningspakke, der blev vedtaget den 14. maj 2024, giver EU og medlemsstaterne et fælles europæisk system til forvaltning af migration og asyl.  

Pagtens instrumenter træder i kraft den 11. juni 2024 og træder i kraft efter to år, den 12. juni 2026, med undtagelse af forordningen om EU-rammen for genbosætning og indrejse af humanitære årsager, som finder anvendelse fra juni 2024. 

Som et næste skridt leder Kommissionen nu det kollektive arbejde med at gennemføre de aftalte regler. 

Den 12. juni vil Kommissionen vedtage en fælles gennemførelsesplan, som vil blive forelagt ministrene på samlingen i Rådet (retlige og indre anliggender) den 13. juni. Den fælles gennemførelsesplan vil vejlede medlemsstaterne i udformningen af deres egne nationale gennemførelsesplaner inden udgangen af 2024. Kommissionen og de relevante agenturer vil ledsage medlemsstaterne i deres bestræbelser på at gøre pagten til en håndgribelig realitet med teknisk, finansiel og operationel støtte. 

Kommissionen er allerede i dialog med de enkelte medlemsstater for at sikre det nødvendige fokus på specifikke nationale forhold og hjælpe medlemsstaterne med at udarbejde og gennemføre deres nationale gennemførelsesplaner. 

I foråret 2024 oprettede Kommissionen tværfaglige landeteams for hver medlemsstat og de associerede Schengenlande for at støtte nationale behovsvurderinger og samarbejde med de ansvarlige nationale myndigheder for at være klar til at bistå medlemsstaterne efter behov. Hvert hold ledes af et medlem af Kommissionens øverste ledelse og omfatter også relevante EU-agenturer (Europol, Eurojust, Frontex, Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed, Cepol, EU's Asylagentur, EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder, eu-LISA)

Forklarende notat om pagten om migration og asyl

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
12. juni 2024
Forfatter
Repræsentationen i Danmark