Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel17. november 2021Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Pakke om den grønne pagt: afskovning, affald og jord

Kommissionen bliver ved med at præsentere udspil, som er nødvendige for at nå målene i den Europæiske grønne pagt og for at opnå kulstofneutralitet inden 2050...

#EUGreenWeek

Pakken der blev vedtaget onsdag den 17. november 2021 indeholder tiltag på tre nøgleområder:

Baggrund:

  • Afskovning: En forordning for at mindske afskovning og skovforringelser, som skyldes EU. Målet med forordningen er at garantere, at produkter, som EU-borgere kan købe, anvende og forbruge på EU-markedet, ikke bidrager til global afskovning og skovforringelser. Forslaget supplerer skovstrategien, som blev fremlagt tilbage i juli – begge er udslag af EU’s bestræbelser på at håndtere biodiversitetskrisen inden og uden for EU, som der også er givet tilsagn om i biodiversitetsstrategi 2030.

Hvorfor: Afskovning og skovforringelser er vigtige drivkræfter bag global opvarmning og tab af biodiversitet. Over de sidste 30 år er 10 % af verdens skove (et område større end EU) gået tabt på verdensplan.

 

  • Affald: En forordning for at reformere EU-reglerne om overførsler af affald for at sikre, at EU ikke eksporterer sine udfordringer med affald til tredjelande.

Hvorfor: Eksport af affald fra EU til tredjelande er steget mærkbart over de seneste 20 år, og det forårsager alvorlige miljømæssige og folkesundhedsmæssige problemer i lande, hvor standarderne for affaldshåndtering ikke er så strenge som i EU.

 

  • Jord: Den nye jordstrategi indeholder en ramme med konkrete tiltag for beskyttelse, genopretning og bæredygtig anvendelse af jord, og målet med den er inden 2050 at have opnået, at alle økosystemer er genoprettet, er modstandsdygtige og er tilstrækkeligt beskyttet.

Hvorfor: Sund jord er forudsætningen for 95 % af den mad, som vi spiser. Jord er et levende og centralt økosystem, som er vært for mere end 25 % af verdens biodiversitet. Jord og de mange organismer, som lever deri, leverer mad, biomasse, fibre og energi, regulerer vandcyklusser, kulstofkredsløb og næringsstoffers kredsløb. Jord er klodens største CO2-pulje. Og 60-70 % af al jord er ikke sund.

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
17. november 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark