Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel27. april 2022Repræsentationen i Danmark

Pandemiens næste fase

Kommissionen opfordrer EU-landene til at skærpe deres beredskab over for næste Covid-19 fase...

covid-19-pandemien

Kommissionen foreslår i dag en række tiltag til at håndtere den nuværende fase af covid-19-pandemien og forberede sig på den næste fase. Ved at arbejde sammen har EU hidtil reddet hundredtusindvis af menneskeliv takket være covid-19-vacciner og har holdt sit indre marked operationelt, minimeret rejserestriktioner og mobiliseret produktionskapaciteten for kritiske produkter, da forsyningskæderne blev afbrudt. I pandemiens næste fase, hvor beredskabet og indsatsen skal opretholdes, vil koordinering endnu en gang være af afgørende betydning. Kommissionen opfordrer derfor EU-landene til inden efteråret at træffe foranstaltninger for at sikre årvågenhed og fortsat koordinering af sundhedsberedskabet og ‑indsatsen.

Fortsat årvågenhed under overgangen fra den akutte fase af covid-19

De lavere niveauer af covid-19-smitte, vi ser nu, giver EU-landene mulighed for at styrke deres overvågning, sundhedssystemer og overordnede pandemiberedskab. Kommissionen opfordrer navnlig EU-landene til:

  • at optrappe udrulningen af vacciner og boostere under hensyntagen til, at covid-19 og sæsonbetinget influenza kan cirkulere samtidigt
  • at oprette integrerede overvågningssystemer, der ikke længere er baseret på at identificere og indberette samtlige covid-19-tilfælde, men derimod på at opnå pålidelige og repræsentative skøn
  • at fortsætte målrettet testning og sekventering af et tilstrækkeligt antal prøver til at opnå nøjagtig skøn over varianternes cirkulation og opdage af nye varianter
  • at investere i genopretning af sundhedssystemerne og vurdere pandemiens bredere sundhedsmæssige virkninger, bl.a. på den mentale sundhed og forsinkelser i behandling og pleje
  • at indføre EU-koordinerede regler for at sikre fri og sikker rejseaktivitet, både internt i EU og med internationale partnere
  • at støtte udviklingen af næste generation af vacciner og behandlinger
  • at intensivere samarbejdet i kampen mod misinformation og desinformation om covid-19-vacciner
  • at fortsætte med at udvise global solidaritet og forbedre den globale styring.

I tillæg hertil bebuder Kommissionen tiltag til sikring af modstandsdygtige forsyningskæder under hele pandemien for både medicinske modforanstaltninger og for kritiske produkter på tværs af alle fremstillingssektorens økosystemer. I dag iværksætter Kommissionen tillige et udbud under EU's FAB-initiativ for at reservere kapacitet til fremstilling af mRNA-vacciner og protein- og vektorbaserede vacciner. Herved reserveres nyoprettet produktionskapacitet til brug under fremtidige sundhedskriser. Udbuddet er henvendt til vaccineproducenter med produktionsanlæg i EU/EØS, som kan indsende deres bud frem til den 3. juni 2022 kl. 16.00 (dansk tid).

På mellemlang og lang sigt indebærer dette en yderligere styrkelse af pandemiberedskabet og en styrkelse af koordineringen af indsatsen EU-landene imellem, og på globalt plan gennemførelse af forslagene om den europæiske sundhedsunion, håndtering af pandemiens bredere sundhedsmæssige sundhedsmæssige konsekvenser — deriblandt senfølger af covid og belastning af den mentale sundhed — samt fremskyndelse af digitaliseringen på sundhedsområdet.

 

Baggrund

Selv om der er konstateret svingninger i antallet af tilfælde i hele Europa, fører stigningerne ikke til alvorlig sygdom eller dødsfald lige så ofte som tidligere takket være omfattende vaccinering. Den for tiden mest fremherskende variant, omikron, er mindre alvorlig end tidligere varianter. På verdensplan er der imidlertid stadig millioner af smittetilfælde. Der er mange mennesker rundt om i verden, der befinder sig i nedlukning. Mange lider eller dør stadig af covid-19. Dalende immunitet over for infektion og en eventuel opblussen om vinteren øger også risikoen for, at nye varianter af sars-CoV-2 (det virus, der forårsager covid-19) fremkommer og spredes.

Selv om EU-landene gennemfører nye tilgange til håndtering af den aktuelle pandemi, risikerer fragmenterede beredskabs- og indsatsstrategier at underminere de fordele, som koordineringen af sundhedssikkerhedsforanstaltninger på EU-plan hidtil har medført.

Denne meddelelse indeholder derfor en tilgang til forvaltning af denne nye fase af pandemien, som bygger på en vellykket EU-dækkende koordinering af sundhedsberedskab og -indsats.

EU's FAB-initiativ blev bebudet i februar 2021 for at oprette vaccineproduktionsanlæg, som er på konstant standby, og sikre, at EU's/EØS' nuværende produktionskapacitet for mRNA-vacciner og protein- og vektorbaserede vaccinetyper opretholdes i tilfælde af fremtidige folkesundhedskriser. For at oprette EU FAB vil der blive offentliggjort en udbudsprocedure i tillægget til Den Europæiske Unions Tidende "Tenders Electronic Daily".

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
27. april 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark