Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel23. april 2021Repræsentationen i Danmark

Partnerskabsaftale med Grønland om fiskeri

EU og Grønland har underskrevet en ny partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri og en protokol, som vil styrke samarbejdet i fiskerisektoren over de næste fire år med en mulighed for at forlænge i to år.

Grønland og EU enige om nyt fiskeripartnerskab...

Aftalen markerer et nyt skridt i EU’s og Grønlands langvarige forhold omkring fiskeri. Den gentager og understreger de to parters fælles engagement i en bæredygtig anvendelse af marineressourcer.

Aftalen gør det muligt for EU-flåden at fortsætte fiskeri i grønlandske farvande over fire til seks år, samtidig med at den indeholder en fortsat støtte til udvikling af den grønlandske fiskerisektor. I aftalen defineres fiskerimulighederne for de samme arter som i den hidtidige protokol (torsk, rødfiskarter, hellefisk, dybvandsrejse, skolæst og lodde). Makrel er også omfattet i aftalen i form af en samlet tilladt fangstmængde på nul.

Det samlede finansielle beløb, som Grønland modtager mod adgang til dets farvande over hele protokollens løbetid, inklusiv EU’s finansielle bidrag og EU-redernes afgifter, forventes at være 130 millioner EUR. En betydelig del af dette bidrag er øremærket fremme af fiskerisektoren i Grønland. Den nye partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri, som blev underskrevet i går, vil betyde et væsentligt styrket samarbejde om tilsyn, kontrol og overvågning af fiskeriaktiviteter.

Aftalen er baseret på principperne bag den fælles fiskeripolitik, og den er i overensstemmelse med grønlandsk lovgivning, forvaltning og videnskabelige tiltag igangsat inden for rammerne af internationale organisationer.

Detaljer

Publikationsdato
23. april 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark