Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel20. september 2018Repræsentationen i Danmark

Rapport om skovbrande i Europa

Behov for større forebyggende indsats mod naturbrande for at modgå den stigende risiko fremover - Kommissionen har offentliggjort sin årsrapport om skovbrande i Europa, Mellemøsten og Nordafrika for 2017.

Skovbrande: EU koordinerer den største indsats nogen sinde i Sverige

Heraf fremgår det, at naturbrande sidste år ødelagde over 1,2 mio. hektar skov og andre landområder i Europa — et areal, der er større end hele Cypern. Brandene kostede 127 menneskeliv, både civile og brandfolk, og værdien af de materielle skader anslås til op imod 10 mia. EUR.

Europa kan fremover forvente flere og voldsommere brande

Den seneste årsrapport viser en tydelig tendens i retning af længere brandsæsoner i forhold til tidligere år, og der kan nu udbryde brande også langt uden for de varme, tørre sommermåneder (dvs. juli-september). I 2017 var juni og oktober de hårdest ramte måneder, hvor dødbringende brande hærgede i Portugal og det nordlige Spanien.

Det er fortsat Middelhavsområdet, der er mest udsat. Men de usædvanligt tørre somre i det centrale og nordlige Europa har i de senere år ført til udbrud af større brande i lande som Sverige, Tyskland og Polen, hvilket ellers historisk set har hørt til sjældenhederne.

I 2017 indgik over 25 % af det samlede afbrændte areal desuden i Natura 2000-netværket, hvor det forventes, at EU-landene yder en ekstra indsats for at genoprette og vedligeholde beskyttede naturtyper og dertil knyttede økosystemtjenester, bl.a. for at forebygge skovbrande.

Naturbrande kan forhindres

Ligesom i tidligere år var de fleste naturbrande i 2017 forårsaget af menneskelig aktivitet. Ikke-bæredygtige skovforvaltningsmetoder, forringelse af økosystemer samt beplantning med let antændelige træsorter er faktorer, der bevirker, at brande lettere kan bryde ud og sprede sig.

Forebyggelse er således afgørende for at holde naturbrandene i skak. Ved hjælp af hensigtsmæssige metoder til skovforvaltning arealanvendelse kan vi nedbringe brandrisikoen og gøre skovene mere modstandsdygtige over for brande. Derudover viser rapporten, at oplysningskampagner og kundskabsformidling blandt lokalsamfund, beslutningstagere og interessenter vil højne disse gruppers beredskabsniveau.

Medlemslandene og EU's institutioner bør fortsætte deres fælles bestræbelser på at yde vejledning om, hvordan man skal reagere i tilfælde af naturbrande, og hvordan vi kan øge vores modstandsdygtighed på baggrund af medlemslandenes erfaringer og bedste praksisser.

Baggrund
Årsrapport om skovbrande for 2017

Rapporten "Forest Fires in Europe, Middle East and North Africa 2017", der er udarbejdet af Det Fælles Forskningscenter (JRC) — Europa-Kommissionens interne videnskabs- og videnscenter — indeholder en detaljeret analyse af naturbrandene i 2017, herunder også landespecifikke rapporter. I rapporten kombineres data fra Det europæiske informationssystem for skovbrande (EFFIS), der drives direkte af JRC, med statistikker og oplysninger fra EU's medlemslande og nabolande.

EU-støtte under skovbrandsæsonen i sommeren 2018

EU's civilbeskyttelsesmekanisme blev i 2018 taget i brug fem gange på grund af skovbrande i Europa. Der blev iværksat betydelig støtte til de ramte lande, nemlig Sverige og Grækenland. I alt blev der mobiliseret 15 fly, 6 helikoptere og over 400 brandfolk og redningsfolk den forgangne sommer. EU har ydet 1,6 mio. EUR i transportomkostninger i forbindelse med mobiliseringen af støtte til de ramte lande. Hertil kommer, at der ved hjælp af Copernicus-tjenesten blev fremstillet over 139 satellitkort over skovbrande efter anmodning fra medlemslandene. Der blev desuden afholdt forebyggelses- og beredskabsmissioner i Portugal med det formål at styrke landets evne til at bekæmpe skovbrande.

Styrkelse af EU's civilbeskyttelsesevne

Kommissionen har foreslået at styrke EU's civilbeskyttelsesevne gennem rescEU, således at når der indtræffer flere katastrofer samtidigt, vil medlemslandene være bedre forberedte. rescEU hviler på to grundlæggende søjler: forebyggelse og beredskab og større indsatsevne, herunder oprettelse af europæiske reservekapaciteter, der skal fungere som sikkerhedsnet, hvis de nationale kapaciteter bliver overbelastede. rescEU udgør en central del af kommissionsformand Jean-Claude Junckers dagsorden for et Europa, der beskytter.

Detaljer

Publikationsdato
20. september 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark