Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel24. januar 2017Repræsentationen i Danmark

Rapporten om unionsborgerskab 2017

Kommissionen har offentliggjort sin tredje rapport om unionsborgerskab. I rapporten gøres der status over udviklingen siden 2014, og den indeholder desuden en beskrivelse af de tiltag, Kommissionen agter at indføre for at sikre, at EU-borgerne fuldt...

thumbs-up_hemera_thinkstock-web.jpg

Europæerne er mere end nogensinde før bevidste om deres status som EU-borgere, og andelen af europæere, der ønsker at vide mere om deres rettigheder, er fortsat voksende. Fire ud af fem europæerne værdsætter især retten til fri bevægelighed, der giver dem mulighed for at bo, arbejde, studere og gøre forretninger overalt i EU (Eurobarometer, december 2016). Manglende viden betyder imidlertid, at EU's borgere ikke i tilstrækkelig grad benytter sig af deres ret til at stemme ved valget til Europa-Parlamentet og ved lokalvalg, og mange er ikke bekendt med deres ret til konsulær beskyttelse hos andre medlemsstaters ambassader. I rapporten om unionsborgerskab 2017 fastlægger Kommissionen sine prioriteringer for at øge kendskabet til disse rettigheder og gøre dem lettere at anvende i praksis.

Baggrund

Enhver, der er statsborger i en EU-medlemsstat, er også automatisk EU-borger. Unionsborgerskabet erstatter ikke statsborgerskabet, men giver yderligere rettigheder. Det er en værdifuld status, der giver borgerne mange friheder, som f.eks. fri bevægelighed, konsulær beskyttelse og retten til at stemme og til at stille op som kandidat ved lokalvalg og valg til Europa-Parlamentet, uanset hvor de bor i Den Europæiske Union.

Europa-Kommissionen sikrer, at de rettigheder, der er knyttet til unionsborgerskab, reelt kan udnyttes af EU-borgerne. Siden 2010 har Kommissionen hvert tredje år rapporteret om de vigtigste initiativer, der er taget for at fremme og styrke unionsborgerskabet. Rapporterne bygger på feedback fra borgerne i form af andragender og i form af direkte dialoger, som Kommissionen fører med borgerne. I 2015 gennemførte Kommissionen en offentlig høring og to undersøgelser med fokus på unionsborgerskab og valgrettigheder, som har dannet grundlag for udarbejdelsen af rapporten om unionsborgerskab 2017.

Detaljer

Publikationsdato
24. januar 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark