Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel14. marts 2023Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Reform af EU's elmarked

Kommissionen har fremlagt en pakke om revision af udformningen af EU's indre marked for elektricitet

Elnet

Pressemeddelelse

Forslag til en ændringsforordning med henblik på at forbedre udformningen af Unionens elmarked

Forslag til en ændringsforordning med henblik på at forbedre Unionens beskyttelse mod kursmanipulation på engrosenergimarkedet

Arbejdsdokument fra Kommissionen

Spørgsmål og svar

Faktablad

Henstilling og arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene om lagring

Baggrund:

I den nuværende situation med høje og svingende elpriser er den økonomiske byrde havnet hos de endelige forbrugere, dvs. virksomhederne og husholdningerne. For at afbøde virkningerne af denne markedsudvikling har medlemsstaterne accepteret Kommissionens forslag om en lang række nødforanstaltninger for at tackle de høje energipriser og samtidig sikre forsyningssikkerheden.

Sideløbende har Kommissionen for at øge andelen af vedvarende energi i EU's energisystem også arbejdet på mere langsigtede og strukturelle ændringer af EU's elmarked og foreslår nu en reform af elmarkedets udformning for at ruste det til fremtiden.

Målet er, at husholdninger og virksomheder bliver bedre skærmet mod høje og svingende elpriser, at markedet gøres mere modstandsdygtigt, og at der sættes skub i den omstilling, der er fastlagt i den europæiske grønne pagt og i REPowerEU-planen.

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
14. marts 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark