Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel26. marts 2019Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

Reform af reglerne om ophavsret/Copyright

Kommissionen glæder sig over, at Europa-Parlamentet har stemt for moderniserede regler om ophavsret, der er egnede til den digitale tidsalder og som har til formål at skabe konkrete fordele for borgerne, alle de kreative sektorer, pressen, forskere...

Reform af reglerne om ophavsret/Copyright

Resultatet hilses velkomment i følgende fælles erklæring fra Kommissionens næstformand med ansvar for det digitale indre marked, Andrus Ansip, og kommissæren med ansvar for den digitale økonomi og det digitale samfund, Mariya Gabriel:

"Vi hilser Europa-Parlamentets godkendelse af direktivet om ophavsret på det digitale indre marked velkommen. Direktivet tager sigte på at beskytte kreativiteten i den digitale tidsalder og sikrer, at EU-borgerne nyder godt af bredere adgang til indhold og nye garantier, der skal beskytte deres ytringsfrihed online fuldt ud. De nye regler vil styrke vores kreative erhverv, der tegner sig for 11,65 mio. arbejdspladser, 6,8 % af BNP og skaber en værdi på 915 000 mio. EUR om året.

Afstemningen i dag sikrer den rette balance mellem alle aktørernes interesser, f.eks. brugernes, ophavsmændenes, forfatternes og pressens, samtidig med, at onlineplatforme pålægges forholdsmæssige forpligtelser.

Direktivet om ophavsret beskytter ytringsfriheden, der er en af Den Europæiske Unions kerneværdier. Det fastsætter strenge sikkerhedsforanstaltninger for brugerne, og tydeliggør, at det i hele Europa udtrykkeligt er tilladt at anvende eksisterende værker med henblik på citering, kritik, anmeldelser, karikatur og parodi. Dette betyder, at memes og lignende parodier kan anvendes frit. Brugernes interesser beskyttes også ved hjælp af effektive mekanismer, der gør det muligt hurtigt at gøre indsigelse, hvis platformene fjerner deres indhold på et uberettiget grundlag.

Samtidig vil direktivet styrke ophavsmændenes stilling i forbindelse med deres forhandlinger med store platforme, som i vid udstrækning nyder godt af deres indhold. Forfattere, journalister, sangere, musikere og skuespillere vil få lettere ved at forhandle sig frem til bedre aftaler med deres forlæggere eller producenter. De nye regler vil også gøre det muligt for forskningsorganisationer, universiteter, skoler, biblioteker og museer at bruge mere onlineindhold. Der tages i direktivet højde for nye teknologier for at sikre, at forskere kan udnytte det fulde potentiale ved tekst- og dataudvinding.

Vi takker alle involverede parter og navnlig medlemmerne af Europa-Parlamentet og medlemsstaterne for deres bestræbelser på at muliggøre denne afgørende reform til gavn for Europas fremtid."

Mere

Kommissionens undersøgelser viste, at 57 % af internetbrugerne i 2016 tilgik presseartikler via sociale netværk, nyhedsaggregatorer eller søgemaskiner. 47 % af disse brugere læser blot uddrag, der er indsamlet af disse websteder, uden at klikke videre. Samme tendens blev konstateret for musik- og filmindustrien: 49 % af internetbrugerne i EU lytter til musik eller tilgår audiovisuelt indhold på nettet, og 40 % af de 15-24-årige så TV online mindst én gang om ugen. Denne tendens er steget kraftigt siden da.

De næste skridt

Den tekst, som Europa-Parlamentet har vedtaget i dag, skal nu godkendes formelt af Rådet for Den Europæiske Union i løbet af de kommende uger. Når først de nye regler er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, har medlemsstaterne 24 måneder til at gennemføre dem i deres nationale lovgivning.

Baggrund

I september 2016 foreslog Europa-Kommissionen en modernisering af EU's regler om ophavsret, så den europæiske kultur kan blomstre og udbredes, som en del af strategien for det digitale indre marked.

Reformen af EU's regler om ophavsret er en prioriteret opgave for Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen. Direktivet moderniserer EU's regler om ophavsret, som stammer fra 2001, hvor der ikke fandtes sociale medier, ingen video on demand, ingen digitalisering af museumskunst og ingen lærere, der underviste via onlinekurser.

Afstemningen i dag er en del af et bredere initiativ, der tager sigte på at tilpasse EU's regler om ophavsret til den digitale tidsalder. I december 2018 nåede Europa-Parlamentet og Rådet til enighed om nye regler, der skal gøre det lettere for europæiske radio- og tv-selskaber at gøre visse programmer tilgængelige via deres live-TV- eller catch-up-tjenester på nettet. Siden den 1. april 2018 har europæere, der køber eller abonnerer på film, sportsudsendelser, musik, e-bøger og spil i deres hjemland, kunnet få adgang til dette indhold, når de rejser eller midlertidigt befinder sig i andre EU-lande.

Detaljer

Publikationsdato
26. marts 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark