Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel26. marts 2020Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Retningslinjer for at sikre luftfragt af nødvendighedsvarer...

Kommissionen opfordrer EU-medlemsstaterne til at støtte luftfragtoperationer under coronaviruskrisen...

I de nye retningslinjer anbefales der operationelle og organisatoriske tiltag med henblik på at holde de vigtigste transportstrømme i gang, herunder for lægemidler, medicinsk udstyr og sundhedspersonale.

Foranstaltningerne indebærer bl.a., at medlemsstaterne opfordres til at tildele midlertidige trafikrettigheder til yderligere fragtflyvninger fra lande uden for EU, selv om der normalt ville gælde restriktioner, selv hvis disse fragtflyvninger gennemføres med passagerfly. Medlemsstaterne rådes også til midlertidigt at ophæve forbud mod natflyvning og/eller slotrestriktioner i lufthavne for vigtige luftfragtoperationer og til at lette anvendelsen af passagerfly til luftfragt alene. Flybesætningerne på de pågældende luftfartøjer bør undtages fra rejserestriktioner, hvis de ikke udviser symptomer.

Det er af afgørende betydning, at åbne lufthavne har tilstrækkelig kapacitet til at håndtere luftfragt og indfører særlige foranstaltninger for transportpersonale, der beskæftiger sig med transport af varer.

Disse ekstraordinære foranstaltninger vil være midlertidige og begrænset til coronaviruskrisens varighed.

Enhver restriktion, der ikke er forenelig med EU-retten, skal ophæves. Kommissionen opfordrer også alle tredjelande til at afstå fra enhver unødvendig restriktion for luftfragtoperationer, navnlig restriktioner, som er ikke er forenelige med indgåede aftaler. Dette er af hensyn til den fælles interesse i at sikre kontinuitet i forsyningskæden for varer, herunder nødvendighedsvarer som f.eks. højt specialiserede, hastende og kritiske produkter såsom lægemidler og medicinsk udstyr.

Baggrund

Fortsat og uafbrudt luftfragt er af afgørende betydning for økonomien og kampen mod af coronavirus. De europæiske og globale forsyningskæder er afhængige af luftfragt, og luftfragtsektoren bør fortsat kunne levere produkter som f.eks. fødevarer, lægemidler, medicinsk udstyr og andre produkter, som er afgørende for følsomme forsyningskæders funktion. I retningslinjerne for grænseforvaltningsforanstaltninger for at beskytte sundheden og sikre adgangen til varer og vigtige tjenesteydelser, som Europa-Kommissionen vedtog den 16. marts 2020, lægges der vægt på princippet om, at alle EU's indre grænser bør forblive åbne for fragt, og at forsyningskæderne for nødvendighedsvarer fortsat skal fungere. Medlemsstaterne bør overholde og fuldt ud gennemføre disse retningslinjer ved alle interne grænseovergange.

Meddelelsen om indførelse af grønne baner, som Kommissionen vedtog den 23. marts 2020, har til formål at sikre fri bevægelighed for varer på en koordineret måde i hele EU for at sikre, at al fragt, inklusive men ikke begrænset til nødvendighedsvarer såsom fødevarer, lægemidler og medicinsk udstyr, ankommer hurtigt til sit bestemmelsessted uden forsinkelser.

Detaljer

Publikationsdato
26. marts 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark