Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel28. februar 2019Repræsentationen i Danmark4 min læsetid

Risikovillig kapital til kreative og kulturelle erhverv i Danmark

En ny aftale mellem Vækstfonden og Den Europæiske Investeringsfond, EIF, skal bidrage til at sikre yderligere kapital til kommercielle danske virksomheder inden for de kreative og kulturelle erhverv.

film_hemera_web.jpg

Samlet giver aftalen mulighed for finansieringer for op til 300 mio. kr., hvilket vil betyde lån til op mod 80 virksomheder. Netop øget adgang til risikovillig kapital var blandt anbefalingerne fra Vækstteam for kreative erhverv til regeringen i oktober 2018.

En ny aftale mellem Den Europæiske Investeringsfond, EIF, og Vækstfonden giver nu Vækstfonden mulighed til at øge sine udlån til kommercielle virksomheder og iværksættere i de kreative og kulturelle erhverv. Finansieringerne vil dække en lang række brancher, herunder arkitektur, design, håndværk, audiovisuelle brancher (bl.a. film, spil og multimedie), musik, litteratur og kunst.

I oktober modtog regeringen 21 anbefalinger fra Vækstteam for kreative erhverv, der har set nærmere på, hvordan Danmark kan bevare og videreudvikle sin styrkeposition på det kreative område. Her var bl.a. øget adgang til risikovillig kapital et fokusområde.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov:

”De kreative erhverv spiller en vigtig rolle i dansk økonomi og beskæftigelse. Det er glædeligt, hvis Vækstfonden med den nye aftale kan forbedre finansieringsmulighederne for virksomheder i de kreative og kulturelle sektorer og derved bidrage til, at lovende danske virksomheder kan udvikle sig og fastholde den danske styrkeposition.”

300 mio. kr. i finansieringer fra Vækstfonden

Vækstfonden finansierer allerede et betydeligt antal virksomheder inden for de kreative erhverv, og med den nye aftale kan fonden dele risikoen med EIF og dermed nå endnu længere ud. Med aftalen får Vækstfonden mulighed for at yde lån for 300 mio. kr. til kommercielle virksomheder og iværksættere i Danmark. Sammen med finansiering fra banker og private investorer kan det udløse op til 0,75 mia. kr. i kapital til omkring 80 virksomheder.

Mariya Gabriel, kommissær med ansvar for den digitale økonomi og det digitale samfund:

”Europa er anerkendt verden over for sin kulturelle rigdom, men potentialet for jobskabelse og vækst i dets kulturelle og kreative industrier er endnu ikke fuldt udnyttet. Det er på høje tid at vende den trend. Derfor byder jeg denne aftale under Juncker-planen velkommen, da den vil bidrage til kreative danske virksomheders adgang til den finansiering, de behøver for at udtrykke deres talenter samt skabe værdi og arbejdspladser.”

Pier Luigi Gilibert, Chief Executive i EIF:

”Den første aftale i Danmark støttet af denne EU-garanti hjælper Vækstfonden til at øge sin lånevolumen til SMV’er betydeligt i de kulturelle og kreative erhverv. Adgang til finansiering er ofte begrænset for virksomheder i de kulturelle og kreative sektorer, og denne nye aftale vil hjælpe Vækstfonden til at sikre ny understøttelse af sektorerne.”

Rolf Kjærgaard, investeringsdirektør i Vækstfonden:

”Vi glæder os over at have indgået den nye aftale med EIF, som giver os mulighed for at sikre yderligere finansiering til danske virksomheder og iværksættere i de kreative og kulturelle erhverv. Danmark har en stærk tradition på disse områder, og vi ved fra vores eksisterende aktiviteter i markedet, at der er mange virksomheder med vækstpotentiale i de kreative brancher. Med dækningen fra EIF kan vi udvide vores engagement i netop de sektorer og yde flere lån til lovende kreative virksomheder i Danmark.”

Den nye aftale mellem EIF og Vækstfonden er del af EU’s Cultural and Creative Sectors Guarantee Facility under EU’s Creative Europe-program.

Fakta om aftalen

  • Formålet med aftalen, der består af en tabsdækning på en række af Vækstfondens eksisterende låneprodukter, er at understøtte finansieringen af kommercielle virksomheder og iværksættere med vækstplaner inden for de kreative og kulturelle erhverv.
  • Med aftalen kan Vækstfonden yde finansieringer for op til 300 mio. kr., hvilket forventes at føre til udlån til op mod 80 virksomheder.
  • Lånet kan være på op til 15 mio. kr. og kan bruges til drift, finansiering og ejerskifte inden for de kreative og kulturelle erhverv.
  • Aftalen er rettet mod danske SMV’er, der har aktiviteter inden for de kulturelle og kreative erhverv. Det omfatter bl.a. arkitektur, design, håndværk, audiovisuelle brancher (bl.a. film og spil), musik, litteratur og kunst.
  • Aftalen er del af EU’s Cultural and Creative Sectors Guarantee Facility under EU’s Creative Europe- program.

Om Vækstfonden

Vækstfonden er statens finansieringsfond, som medvirker til at skabe flere vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed. I samarbejde med private investorer har fonden siden 1992 medfinansieret vækst i over 7.300 virksomheder for et samlet tilsagn på mere end 22,5 mia. kr.

Vækstfonden investerer med egenkapital i partnerskab med private investorer og finansierer med lån og kautioner i samarbejde med danske finansieringsinstitutter.

Læs mere på www.vf.dk

Om Den Europæiske Investeringsfond, EIF

Den Europæiske Investeringsfond (EIF) er del af Den Europæiske Investeringsbank. EIF’s centrale formål er at støtte Europas mikro-, små og mellemstore virksomheder ved at forbedre adgangen til finansiering. EIF designer og udvikler finansielle instrumenter inden for venture- og vækstkapital, garantier og mikrofinansiering. På den måde støtter EIF EU's målsætninger inden for støtte til innovation, forskning og udvikling, iværksætteri, vækst og beskæftigelse.

Læs mere på www.eif.org

Detaljer

Publikationsdato
28. februar 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark