Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel20. juli 2022Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

Spar på gassen nu for at holde varmen til vinter: Kommissionen foreslår 15 procent reduktion

Gas

Kreml bruger aktivt gaseksport som et våben, og næsten halvdelen af ​​EU’s medlemsstater er allerede ramt af reducerede gasleverancer. Det kræver handling nu at forberede os på risikoen og omkostningerne for Europa i tilfælde af en yderligere eller fuldstændig nedlukning af russisk gas. 

“Vi skal hurtigst muligt gøre os uafhængige af russisk gas. Men vi ved, at Putins krigsmaskine ikke skyr nogen midler, så vi skal også være forberedt på en pludselig nedlukning af gassen,” siger Per Haugaard, repræsentationschef for Europa-Kommissionen i Danmark. 

Kommissionen har derfor fremlagt en europæisk plan for reduktion af gasefterspørgslen for at reducere gasforbruget i Europa med 15 procent inden næste forår. Alle forbrugere, offentlige forvaltninger, husholdninger, ejere af offentlige bygninger, elleverandører og industri kan og bør spare på gassen. Kommissionen vil også fremskynde arbejdet med forsyningsdiversificering, herunder fælles indkøb af gas for at styrke EU's mulighed for at indkøbe alternative gasleverancer. 

15 procent reduktion til foråret 

Kommissionen foreslår at sætte et mål for alle medlemsstater om at reducere gasefterspørgslen med 15 procent mellem 1. august 2022 og 31. marts 2023. Derudover skal der være mulighed for, i samarbejde med medlemsstaterne, at erklære en nødsituation, hvis gasforsyningerne pludselig kommer under øget pres. I dette tilfælde vil medlemsstaterne skulle reducere deres gasforbrug omgående.  

Nødsituationen kan udløses, når der er en væsentlig risiko for en alvorlig gasmangel eller en usædvanlig høj gasefterspørgsel. Medlemsstaterne skal med denne ordning opdatere deres nationale beredskabsplaner inden udgangen af ​​september for at vise, hvordan de agter at nå reduktionsmålet, og rapportere om fremskridt hver anden måned. 

“Vi står i en svær situation, hvor vi kan være nødt til at prioritere vores gasreserver. Derfor handler det om allerede nu at spare, hvor vi kan,” udtaler Per Haugaard. 

For at hjælpe medlemsstaterne med at levere de nødvendige efterspørgselsreduktioner har Kommissionen også vedtaget en europæisk plan for reduktion af efterspørgslen efter gas, der opstiller foranstaltninger, principper og kriterier for koordineret efterspørgselsreduktion.  

Planen fokuserer på at udskifte gas med andre brændstoffer og overordnede energibesparelser i alle sektorer. Det har til formål at sikre forsyningen til husholdninger og væsentlige brugere som hospitaler, men også industrier, der er afgørende for leveringen af ​​væsentlige produkter og tjenester til økonomien og for EU's forsyningskæder og konkurrenceevne. Planen indeholder retningslinjer, som medlemsstaterne skal tage i betragtning, når de planlægger indskrænkninger. 

Energi sparet om sommeren kan bruges til vinteren 

Ved at erstatte gas med andre brændstoffer og spare energi denne sommer, kan der lagres mere gas til vinteren. Ved at handle nu reduceres den negative påvirkning af økonomien. Denne plan, er baseret på konsultationer med medlemsstaterne og industrien. 

Medlemsstaterne opfordres til at udtømme alle muligheder for erstatning af brændstof, ikke-obligatoriske spareordninger og alternative energikilder. Der skal altid prioriteres at skifte til renere og mere vedvarende energikilder.  

Det kan dog være nødvendigt at skifte til kul, olie eller atomkraft som en midlertidig foranstaltning. Medlemsstaterne kan tilbyde kompensation i overensstemmelse med ændringen af ​​den midlertidige kriseramme for statsstøtte, vedtaget af Kommissionen i dag. 

Kommissionen lægger også vægt på at medlemsstaterne skal arbejde for flest mulige energibesparelser. 

Mere information 

Pressemeddelelse 

Memo Q&A  

Communication  

Annex  

Regulation  

State aid Temporary Crisis Framework  

Factsheet: Save gas for a safe winter 

Factsheet: A European Gas Demand Reduction Plan 

Detaljer

Publikationsdato
20. juli 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark