Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel20. februar 2019Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

Status: Hvis der ikke indgås en aftale om brexit...

Europa-Kommissionen gør status over beredskabslovgivningen i tilfælde af, der ikke indgås en aftale om brexitKommissærkollegiet blev briefet af generalsekretæren og diskuterede de fremskridt, som er gjort henimod Kommissionens forslag om et...

EU i uge 47 - det sker...

Kommissionen har indtil nu fremlagt 19 lovforslag, som er kommet langt i både Europa-Parlamentet og Rådet. Syv forslag er enten blevet vedtaget, eller der er indgået aftale om dem mellem Parlamentet og Rådet. 12 forslag skal stadig færdiggøres af Parlamentet og Rådet. De er alle meget fremskredne. Derudover er der blevet vedtaget adskillige ikkelovgivningsmæssige retsakter, herunder 10 delegerede retsakter, seks gennemførelsesretsakter samt 3 kommissionsafgørelser - Læs mere...

Som beskrevet i Kommissionens hidtidige meddelelser om forberedelse af brexit, så vil EU's nødforanstaltninger ikke afbøde de overordnede konsekvenser ved en udtræden uden en aftale – de kan ikke afbøde alle disse konsekvenser. De kan heller ikke på nogen måde kompensere for manglende forberedelse eller erstatte alle fordelene ved et EU-medlemsskab eller de fordelagtige betingelser i en overgangsperiode i henhold til udtrædelsesaftalen. Disse forslag er af midlertidig karakter, af begrænset omfang og vil blive vedtaget ensidigt af EU. De er ikke "miniaftaler", og de har ikke været forhandlet med Det Forenede Kongerige. Udover dette lovgivningsmæssige arbejde har Kommissionen også intensiveret sit arbejde med proaktivt at oplyse offentligheden om vigtigheden af at forberede sig på et brexit uden en aftale.

Kommissionen har offentliggjort 88 forberedelsesmeddelelser sammen med tre detaljerede meddelelser om brexitforberedelser. Europa-Kommissionen har også øget informationen om told og indirekte skatter for at forberede EU-virksomhederne på et brexit uden en aftale - Læs mere...

Kommissionen holder også fortsat tekniske drøftelser med de 27 EU-medlemsstater om såvel generelle forberedelser og nødforanstaltninger som sektorspecifikke, juridiske og administrative forberedelsestiltag. Mellem januar og marts 2019 vil Kommissionens vicegeneralsekretær, Céline Gauer, og et hold af Kommissionens embedsmænd besøge hovedstæderne i de 27 EU-medlemsstater for at give eventuelle nødvendige præciseringer af Kommissionens forberedelsesarbejde og nødhandlingsplan og for at diskutere nationale forberedelser og nødplaner. Besøgene har hidtil vist, at medlemsstaterne er meget godt forberedte på alle eventualiteter.

Mere:

Kommissionen hilser politisk aftale om beredskabsforanstaltninger for basale luftfartsforbindelser velkommen

Europa-Parlamentet og Rådet indgik tirsdag den 19. februar en foreløbig aftale omkring Europa-Kommissionens forslag om at sikre basale luftfartsforbindelser i tilfælde af brexit uden en aftale. Det er en del af Kommissionens beredskabsforslag om at begrænse de værste skader i tilfælde af, at Det Forenede Kongerige forlader EU den 29. marts 2019 uden en udtrædelsesaftale.

Den foreløbige politiske aftale fra i går bakker op om de beredskabsforanstaltninger, som Kommissionen foreslog sidste decemberfor at sikre basale forbindelser. Godsruter med tredjelande vil blive tilladt i en begrænset periode på fem måneder, så de pågældende flyselskaber kan afvikle deres operationer og omlægge trafikken, som det måtte være nødvendigt. Flyselskaber i EU, som er delvist ejet af borgere i Det Forenede Kongerige, vil også få seks måneder til at gøre, hvad der skal til for at opnå at majoritetsejerskab og kontrol ligger i EU. Disse beredskabsforanstaltninger vil ikke afbøde de overordnede konsekvenser ved en udtræden uden en aftale — de kan ikke afbøde alle disse konsekvenser. De kan heller ikke på nogen måde kompensere for manglende forberedelse eller erstatte alle fordelene ved et EU-medlemsskab eller de fordelagtige betingelser i en overgangsperiode i henhold til udtrædelsesaftalen. Disse forslag er af midlertidig karakter, af begrænset omfang og vil blive vedtaget ensidigt af EU. De er ikke "miniaftaler", og de har ikke været forhandlet med Det Forenede Kongerige. Det kan derfor ikke garanteres, at alle eksisterende lufttransporttjenester kan fortsætte på samme betingelser som i dag. Det næste, som skal ske, er, at forordningens tekst stadig skal formelt godkendes af Europa-Parlamentet og Rådet. Som en del af den samme pakke har Kommissionen også foreslået en forordning, som gennemfører beredskabsforanstaltninger inden for luftfartssikkerhed. Den sikrer navnlig, at flyselskaber i EU og andre luftfartsoperatører fortsat kan benytte luftfartøjer, som indeholder dele lavet eller vedligeholdt i Det Forenede Kongerige.

Detaljer

Publikationsdato
20. februar 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark