Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel11. december 2018Repræsentationen i Danmark

Statusrapport om borgerdialogerne og borgerhøringer...

Et Europa, der lytter: Kommissionen har offentliggjort en statusrapport om borgerdialogerne og borgerhøringer forud for Det Europæiske Råd.

Eurobarometer

Rapporten er baseret på bidrag fra borgerne og vil indgå i EU-ledernes drøftelser den 13.-14. december 2018. Siden Juncker-Kommissionen tiltrådte har 160 000 borgere af alle nationaliteter, aldersgrupper, racer og religioner og fra hele det politiske spektrum nu deltaget i mere end 1 200 borgermøder på rådhuse, universiteter, fabrikker og andre steder i hele EU. Budskabet fra borgerne er klart: Europæerne ønsker en aktiv rolle i udformningen af EU's fremtid.

Statusrapporten viser, at næsten to tredjedele af europæerne siger, at de er optimistiske med hensyn til EU's fremtid, hvilket er det højeste niveau siden 2009. De fleste borgere ser Europa som afgørende for at løse de udfordringer, vi står over for i øjeblikket, herunder klimaændringer, økonomiske og sociale spørgsmål, migration og sikkerhed. De opfatter Europa som et kontinent af værdier, et fredsprojekt og et område med frihed og demokrati, hvor de grundlæggende rettigheder respekteres.

76 % af befolkningen mener, at EU er et sted med stabilitet i en verden med uroligheder, og ønsker at se både en fælles udenrigspolitik og fælles forsvarspolitik.

Mange ser fordelene ved euroen (næsten tre fjerdedele af euroområdets befolkning støtter Den Økonomiske og Monetære Union), men der er fortsat frygt for prisstigninger eller ustabilitet som følge af, at reglerne ikke følges. Europæerne vil gerne have mere harmonisering på områder som miljø og fødevaresikkerhed. De ønsker en dynamisk økonomi og reformer, der kan gøre EU mere effektiv og gennemsigtig.

De næste skridt

Den foreløbige rapport om hvidbogsprocessen, der fremlægges i dag, vil blive forelagt for medlemsstaterne på Det Europæiske Råds møde i december 2018. Derefter vil der blive fremlagt en endelig rapport på det første EU27-topmøde i Sibiu i Rumænien den 9. maj 2019, kun få uger før valget til Europa-Parlamentet.

Baggrund

Kommissionen iværksatte inden for rammerne af Borgernes Europaår 2013 sin første borgerdialog nogensinde for at drøfte og udveksle synspunkter med borgerne samt nationale og lokale politikere. Disse borgermøder, der udarbejdes og tilrettelægges af Europa-Kommissionen, gør det muligt for borgere med enhver baggrund at debattere, udveksle synspunkter og tale frit med dem, der tjener borgernes interesser, fra kommissærer til medlemmer af Europa-Parlamentet, Regionsudvalget eller Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg til repræsentanter for europæiske, nationale, regionale eller lokale myndigheder.

I marts 2017 indledte Kommissionen med udgivelsen af en hvidbog om Europas fremtid en ny debat om EU's fremtid med 27 medlemmer. Kommissionen har med henblik på at fremme denne debat øget antallet af afholdte dialoger betydeligt. Medlemmer af Kommissionen har rejst rundt i hele Europa og fået borgernes syn på de forskellige scenarier, der er fremlagt, og givet alle en chance for at bidrage til at forme EU.

I marts 2018 godkendte 27 medlemsstater en fælles ramme for borgerhøringer, som supplerer Kommissionens arbejde på dette område. For at støtte processen iværksatte Kommissionen en særlig onlinehøring med spørgsmål, der blev udformet af et europæisk panel bestående af borgere. Onlinehøringen om Europas fremtid har modtaget over 75 000 bidrag.

Detaljer

Publikationsdato
11. december 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark