Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel27. november 2020Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Støtte til installation af offentligt tilgængelige elektriske ladestandere langs det danske vejnet godkendt

Kommissionen har i henhold til EU’s statsstøtteregler godkendt en dansk ordning på 8 millioner EUR (ca. 60 millioner kr.) til at støtte et nationalt program med investeringer i offentligt tilgængelige elektriske ladestandere langs det danske vejnet...

Electric charging stations

Ordningen vil bestå af ikke-tilbagebetalingspligtige direkte tilskud. Støttemodtagerne udvælges gennem en åben og gennemsigtig ansøgningsprocedure.

Kommissionen har vurderet ordningen i henhold til EU’s statsstøtteregler og navnlig artikel 107, stk. 3, litra c), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der tillader, at medlemsstaterne under visse betingelser yder støtte til udvikling af bestemte økonomiske aktiviteter.

Kommissionen finder, at ordningen vil tilskønne til anvendelse af lavemissionskøretøjer, og derved bidrage til mindre CO2–emission og forurening i overensstemmelse med EU’s klima- og miljømål og målene i den europæiske grønne pagt.

Kommissionen fandt desuden, at støtten uddeles gennem en udbudsproces, og at der er de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at begrænse støtten til et minimum.

Kommissionen har konkluderet, at ordningens positive indvirkning på EU’s miljø- og klimamål opvejer enhver fordrejning af konkurrence og handel, som denne støtte måtte lede til.

Kommissionen har derfor på denne baggrund godkendt ordningen i henhold til EU's statsstøtteregler.

Detaljer

Publikationsdato
27. november 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark