Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel16. marts 2020Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

Støtte til vaccinevirksomheden CureVac

Kommissionen har i dag tilbudt op til 80 mio. EUR i finansiel støtte til CureVac, en meget innovativ vaccineudvikler fra Tübingen i Tyskland, med henblik på at styrke udviklingen og produktionen af en vaccine mod coronavirus i Europa.

Kommissionsformand, Ursula von der Leyen, og kommissær med ansvar for innovation, forskning, kultur, uddannelse og unge, Mariya Gabriel, har via videokonferencer ført diskussioner med CureVacs ledelse. Næstformanden for Den Europæiske Investeringsbank (EIB), Ambroise Fayolle, deltog også. Støtten vil blive ydet i form af en EU-garanti for et lån fra EIB i samme størrelse, der nu er til vurdering. Dette vil ske inden for rammerne af InnovFins finansieringsfacilitet for smitsomme sygdomme under Horisont 2020.

Kommissionsformand, Ursula Von der Leyen, udtaler: "Det er yderst vigtigt under denne offentlige sundhedskrise, at vi støtter vores ledende forskere og teknologivirksomheder. Vi er fast besluttede på at give CureVac den finansiering, som virksomheden har brug for til hurtigt at øge udviklingen og produktionen af en vaccine mod coronavirusset. Jeg er stolt af, at vi har ledende virksomheder som CureVac her i EU. De hører hjemme her. Men deres vacciner vil være til gavn for alle, inden og uden for Europa."

Mariya Gabriel, kommissær med ansvar for innovation, forskning, kultur, uddannelse og unge, udtaler: "Det er en essentiel del af vores koordinerede reaktion på coronavirussets udbredelse, at vi støtter fremragende forskning og innovation i EU. CureVac vandt EU's allerførste incitamentspris for innovation i 2014. Vi vil fortsat støtte deres EU-baserede forskning og innovation i disse kritiske tider. Forskning og innovation i Europa er kernen i vores bestræbelser på at beskytte folks helbred."

Ambroise Fayolle, næstformand for innovation i Den Europæiske Investeringsbank, udtaler: "EIB er og vil vedblive med at være EU's innovationsbank for innovation. Det gælder mere end nogen sinde nu i den nuværende sundhedskrise. Vi er fast besluttede på at gøre vores bedste for at støtte CureVacs opskaleringsbehov til gavn for EU-borgere og andre, og det kan vi gøre takket være vores stærke og frugtbare langvarige partnerskab med Kommissionen inden for finansielle redskaber for forskning og innovation (InnovFin)."

CureVac er en tysk biofarmaceutisk virksomhed grundlagt i 2000, som har udviklet en helt ny teknologi til at overvinde en af de største hindringer i anvendelsen af vacciner: behovet for at holde dem stabile uden at nedkøle dem. Vaccineteknologien er baseret på RNA-signalmolekyler (mRNA), som stimulerer immunsystemet. Foreløbige studier viser, at teknologien ser lovende ud for så vidt angår en hurtig reaktion over for Covid-19. Hvis det er rigtigt, kan millioner af vaccinedoser potentielt blive produceret billigt i CureVacs eksisterende produktionsfaciliteter. CureVac har allerede indledt sit Covid-19-vaccineudviklingsprogram og skønner, at kliniske test kan lanceres i juni 2020.

Kommissionen så allerede i 2014 CureVacs potentiale for at udvikle livsreddende vacciner til folk på hele kloden gennem sikre og billige måder, da CureVac modtog EU's allerførste incitamentspris for innovation på 2 millioner EUR - finansieret gennem EU's forsknings- og innovationsprogram, FP7. Prisen blev tildelt for at støtte yderligere udvikling af den banebrydende idé. Nu øger Kommissionen og EIB i fællesskab deres bestræbelser på at give CureVac de nødvendige midler ved at udnytte deres langvarige og frugtbare samarbejde om finansielle instrumenter dedikeret til at støtte forskning og innovation, såsom Horisont 2020-programmet InnovFin og navnlig dettes finansieringsfacilitet for smitsomme sygdomme.

Baggrund

Støtten til CureVac er del af EU's koordinerede reaktion på den trussel mod den offentlige sundhed, som Covid-19 udgør.

Ved at arbejde tæt sammen med industrien har Kommissionen mobiliseret op mod 140 millioner EUR i privat og offentlig finansiering til forskning, som der er behov for her og nu. Kommissionen annoncerede den 6. marts, at den havde udvalgt 17 projekter omfattende 136 forskningshold til at modtage en samlet finansiering på 47,5 millioner EUR fra Kommissionens forsknings- og innovationsprogram, Horisont 2020. Disse hold vil arbejde med at udvikle vacciner, nye behandlingsformer, diagnostiske prøver og medicinske systemer rettet mod at forhindre udbredelsen af coronavirus. Derudover har Kommissionen stillet op til 45 millioner EUR til rådighed for forskning i vacciner og behandlinger gennem et udbud offentliggjort den 3. marts af initiativet om innovative lægemidler (IMI). Det vil blive matchet af lægemiddelindustrien, hvorved der er 90 millioner EUR til rådighed i alt.

Europa-Kommissionen har netop for at være forberedt på denne type af folkesundhedsmæssig krisesituation i de seneste år investeret massivt i forskning. Adskillige EU-finansierede projekter bidrager allerede til europæiske og globale beredskabs- og responsaktiviteter.

Detaljer

Publikationsdato
16. marts 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark