Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel25. januar 2023Repræsentationen i Danmark

Styrkelse af arbejdsmarkedsdialogen i EU

Kommissionen har onsdag den 25. januar 2023 fremlagt en pakke om styrkelse af arbejdsmarkedsdialogen

Beskæftigelse

Gense pressekonferencen længere nede på siden her...

Pressemeddelelse

Forslag til henstilling om styrkelse af arbejdsmarkedsdialogen i Den Europæiske Union - KOM(2023)38

Meddelelse om styrkelse af arbejdsmarkedsdialogen i Den Europæiske Union: Udnyttelse af dens potentiale til at en sikre fair omstilling - KOM(2023)40

Spørgsmål og svar

Baggrund:

Med initiativet fornyer vi vores stærke engagement i arbejdsmarkedsdialogen; vi styrker og fremmer arbejdsmarkedsdialogen på nationalt plan og EU-plan yderligere med konkrete tiltag; og vi åbner for, at arbejdsmarkedsdialogen kan moderniseres og tilpasses til et arbejdsmarked under forandring.

Kommissionens initiativ består af to elementer:

  • En meddelelse, som opridser de vigtigste tiltag fra medlemsstaternes side for yderligere at styrke arbejdsmarkedsdialogen på EU-plan og udnytte dens fulde potentiale til at styre omstillingerne på et arbejdsmarked under forandring. Dette omfatter EU-finansieringsstøtte, kapacitetsopbygning og tilskyndelse til og fremme af flere europæiske arbejdsmarkedspartsaftaler. EU vil også fortsat fremme arbejdsmarkedsdialogen på internationalt plan.
  • Et forslag til Rådets henstilling om, hvordan medlemsstaterne yderligere kan styrke arbejdsmarkedsdialogen og kollektive overenskomster på nationalt plan. Dette indbefatter etablering af et klima, som skaber gode betingelser for arbejdsmarkedsdialog, og involvering af arbejdsmarkedets parter i udformning og gennemførelse af relevante politikker.

Kommissionen har udarbejdet dette initiativ om arbejdsmarkedsdialog i tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter.
Initiativet skal fremme tiltag, der er tilpasset til nationale traditioner, regler og praksis og tager således fuldt hensyn til nationale særordninger og arbejdsmarkedets parters selvbestemmelse

Kommissionen hjemmeside om det europæiske år for færdigheder 2023

Indledende bemærkninger fra kommissær Nicolas Schmit ved pressekonferencen

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
25. januar 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark