Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel16. december 2021Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Topmøde i Bruxelles

Den 16 december 2021 mødtes Det Europæiske Råd i Bruxelles - på dagsordenen var bl.a. Covid-19, krisestyring og modstandsdygtighed, energipriser, sikkerhed og forsvar, migration, Belarus og Ukraine - Konklusioner...

Jule-topmøde

Der blev også afholdt eurotopmøde samme dag...!

 

Dagsorden:

Covid-19

Det Europæiske Råd skal drøfte den nuværende epidemiologiske situation i forbindelse med covid-19-pandemien og fremkomsten af en ny variant. I den forbindelse skal EU's ledere drøfte en fortsat koordineret indsats for at reagere på udviklingen under hensyntagen til, at eventuelle restriktioner ikke må undergrave det indre markeds funktion eller hæmme rejser mellem EU's medlemsstater og til Europa.

Det Europæiske Råd skal også drøfte betydningen af vaccination i bekæmpelsen af pandemien, herunder betydningen af at udrulle vacciner til alle og ibrugtage boosterdoser. Deltagerne skal udveksle synspunkter om, hvordan man bedst tackler vaccineskepsis og desinformation, og om effektiviteten af forskellige foranstaltninger og strategier i denne henseende. I den forbindelse vil EU's ledere opfordre til hurtig gennemførelse af Rådets reviderede henstillinger om rejser inden for og til EU og om gyldigheden af EU's digitale covidcertifikater.

EU's ledere skal også drøfte det internationale samarbejde om global sundhedsforvaltning og solidaritet, herunder eksport og deling af vaccinedoser.

Krisestyring og modstandsdygtighed

Det Europæiske Råd skal gøre status over arbejdet med at forbedre vores kollektive beredskab, indsatskapacitet og modstandsdygtighed over for fremtidige kriser. I den forbindelse vil Det Europæiske Råd tilslutte sig konklusionerne fra Rådet (almindelige anliggender) 23. november 2021 og opfordre Rådet til at videreføre arbejdet og regelmæssigt gennemgå fremskridtene.

Energipriser

Det Europæiske Råd skal drøfte den seneste udvikling i energipriserne i lyset af de foreløbige rapporter fra Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA).

Sikkerhed og forsvar

Det Europæiske Råd skal udstikke retningslinjer for udkastet til et strategisk kompas, der blev forelagt 9. november, og som har til formål at fastlægge en fælles strategisk vision for EU's sikkerheds- og forsvarspolitik.

Det Europæiske Råd forventes også at drøfte forberedelserne til den fælles erklæring om samarbejdet mellem EU og NATO.

Eksterne aspekter af migration

EU's ledere skal drøfte migration med fokus på dens eksterne dimension og gennemførelsen af konklusionerne fra juni 2021

Eksterne forbindelser

Belarus

Det Europæiske Råd skal drøfte situationen ved EU's grænse til Belarus.

Ukraine

Det Europæiske Råd skal drøfte Ruslands militære opbygning ved grænsen til Ukraine.

Topmøde mellem Den Europæiske Union og Den Afrikanske Union

Det Europæiske Råd forventes at gøre status over forberedelserne til topmødet mellem EU og Den Afrikanske Union 17.-18. februar 2022.

I lyset af aktuelle begivenheder skal Det Europæiske Råd muligvis drøfte andre specifikke udenrigspolitiske spørgsmål.

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
16. december 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark