Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Supplerende information7. december 2017Repræsentationen i Danmark9 min læsetid

Torsdag den 7. december

EU i dagens aviser

Den 7. december 2017

Dagens EU-tophistorier

May forventer snarlig aftale om Brexit
Flere medier skriver om Brexit og dets konsekvenser for de implicerede lande. Berlingske skriver, at den britiske regering forventer at få en aftale på plads om første fase af forhandlingerne om landets exit fra EU ved et EU-topmøde 14. december. Storbritannien vil søge en aftale med EU, der trækker landet ud af EU’s indre marked og toldunion, men som samtidig sikrer en såkaldt blød grænse mellem det britiske Nordirland og nabolandet Irland. Berlingske kan også fortælle, at et flertal af briterne er utilfredse med regeringens Brexit-forhandlinger. En ny meningsmåling viser, at der i den britiske befolkning i stigende grad er kritik af regeringens håndtering af Brexit-forhandlingerne. Målingen fra Det Nationale Center for Social Research viser, at 61 procent af briterne i dag mener, at regeringen klarer det dårligt. Jyllands-Posten skriver, at den britiske regeringen kæmper for at Brexit på ingen måde må føre til en hård grænse mellem Storbritannien og EU - som på den irske ø strækker sig over 499 kilometer. Udfordringen er, at briterne som følge af folkeafstemningen i 2016 har som mål at ”tage kontrollen tilbage” over egen lovgivning og land - og hertil hører altså Nordirland. Men på den anden side vil landet gerne bevare gnidningsfri handel og samarbejde med EU. Løsningen, som May præsenterede i Bruxelles for EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, havde som en central formulering, at reguleringen på hver side af den irske-nordirske grænse skal være på linje. Jyllands-Posten skriver ligeledes, at det ulmer i Mays bagland. De konservative EU-modstandere i underhuset frygter, at May, i forsøget på at få fremskridt i forhandlingerne med EU, svigter sine røde linjer og giver sig så meget, at Storbritannien eller dele af landet også efter Brexit vil være bundet til alverdens EU-regler.
Kilder: Berlingske, s. 18; Børsen, s. 20; Jyllands-Posten, s. 12-13, 13; MetroXpress, s. 12

EU´s persondatalov får kritik
Flere medier beskæftiger sig med implementeringen og dets konsekvenser af EU´s persondatalov, der træder i kraft til maj 2018. Børsen skriver, at flere eksperter og praktikere nu maner til besindighed. Virksomhederne skal ikke lade sig skræmme af EU's nye lov om persondata, der træder i kraft til maj. "Loven bør ikke ændre noget for virksomheder, der har tænkt sig om, når de lagrer personoplysninger,” fortæller it-direktør for Matas Thomas Grane. Ole Kjeldsen, sikkerhedsdirektør, Microsoft var tirsdag vært for Børsens konference om EU's nye lov om persondatabeskyttelse. ”Det er glædeligt, at vi fra maj har en harmoniseret tilgang til at beskytte persondata i EU. Og det er positivt, at loven er lavet for vores alles skyld. Borgere og forbrugere får glæde af, at virksomheder skal tage databeskyttelsesreglerne alvorligt, for vi lever i stigende grad i en verden, hvor vi sætter digitale fodspor overalt. De data skal håndteres. Og det er ledelsens ansvar. Det er ikke blot en opgave for it-afdelingen, men skal være forankret i ledelsen," siger han. Politiken fortæller, at det danske Folketing har vedtaget, på foranledning af EU forordningen, en vidtrækkende lovgivning, der giver myndighederne hidset uset adgang til brug af borgernes persondata. Professor Peter Blume, fra Københavns Universitet, kritiserer lovforslaget for at være meget vidtgående og for at svække borgernes retssikkerhed og den demokratiske kontrol. På denne måde, siger han, går forslaget stik imod hensigten med den bagvedliggende EU-forordning, der skulle sikre de registrerede borgere og virksomheder en øget gennemsigtighed og kontrol med egne data.
Kilder: Børsen, s. 2, 8; Berlingske, s. 42; Politiken, s. 10

Andre EU-historier: Prioriterede emner

Finansielle anliggender: EU vil forstærke den monetære union
Flere medier skriver i dag, at EU-Kommissionen foreslår fire konkrete tiltag til styrkelse af den økonomiske og monetære union. Berlingske skriver, at det skal ske som en del af en udbygning af det økonomiske samarbejde i EU. Kommissionen foreslår en europæisk monetær fond, EMF, og at der oprettes en stilling som europæisk økonomi og finansminister, der også tjener som vicepræsident i EU-Kommissionen og formand for Eurogruppen. Forslaget skal sikre enighed, effektivitet og demokratisk ansvarlighed i EU’s økonomiske monetære union inden 2025. ”Efter år med kriser er det nu tid til at tage Europas fremtid i vores egne hænder,” siger EU-præsident Jean Claude Juncker. Danmark er inviteret med til at diskutere forslagene på et EU-møde i næste uge.
Kilder: Berlingske, s. 13; Politiken, s. 8; MetroXpress, s. 16; Altinget

Interne anliggender: Tysklands socialdemokrater vil redde Europa
Berlingske kan fortælle, at i den kommende weekend skal de tyske socialdemokraters menige medlemmer tage stilling til partiledelsens omstridte beslutning om at åbne en dør for regeringsforhandlinger med Angela Merkels kristendemokrater. I det socialdemokratiske bagland vækker udsigten til endnu en regering med Angela Merkel - den såkaldte ”store koalition mellem konservative og socialdemokrater” - imidlertid stærkt ubehag. En undersøgelse foretaget for Spiegel viser, at blot 27,9 procent af SPD-medlemmerne forud for torsdagens kongres i Berlin ønsker en stor koalition, mens 56,5 procent foretrækker en mindretalsregering anført af Angela Merkel og støttet af SPD. ”EU kan kun overleve, hvis unionen definerer sine egne interesser og også begynder at projicere sin egen magt,” mener den fungerende socialdemokratiske udenrigsminister Sigmar Gabriel.
Kilde: Berlingske, s. 27

Klima: Europa skal kører på grøn energi
Politiken skriver, at den danske energisektor vil give den grønne omstilling i Europa et kraftigt skub i ryggen ved selv at gå forrest. Elproduktionen i EU skal være klimaneutral et godt stykke tid før 2050. Sådan lyder en ny melding fra den europæiske elsektors organisation, Eurelectric, der også omfatter lande som Polen, hvor kul stadig fylder meget. ”Det er et meget vigtigt signal,” siger Christian Ibsen, direktør for den grønne tænketank Concito. Mens vicedirektør i den danske elsektors organisation, Dansk Energi, Anders Stouge, taler om en markant drejning af en supertanker, der ellers er blevet set som en kulklub.
Kilde: Politiken, s. 9

Andre EU-historier

Migration: Færre EU-borgere søger arbejde i Danmark
Berlingske kan berette, at antallet af EU-borgere, der kommer til Danmark for at arbejde, er faldet markant i de seneste 15 måneder og især polakkerne bliver væk. I 2013 besatte polakker 21 procent af alle nye job i Danmark - mod kun to procent i 2016. Hos Dansk Industri (DI) ser man det som en dårlig nyhed. ”Det kan være et første varsel om, at den tilgang og de rekorder, vi har sat, er på vej til at være historie. Østeuropæerne er uvurderlige for vores arbejdsmarked. De er mange og dækker behov hos danske virksomheder, som vi ikke kan få dækket på anden vis. Det er nødvendigt, at vi i de kommende år får flere udenlandske medarbejdere - ellers kommer vi til at gå i stå,” siger underdirektør i DI, Steen Nielsen.
Kilde: Berlingske, s. 16-17

Sikkerhedspolitik: Europa opruster
Berlingske skriver, at NATOs udenrigsministermøde sluttede i fred og fordragelighed mellem USA og de europæiske medlemslande. En lang række samarbejdsaftaler med et EU, der i fremtiden, militært set, vil arbejde tættere landene imellem og med den vestlige forsvarsalliance. En stærk støtte til USA i krisen med Nordkorea. En støtte til en fortsat hård kurs over for Rusland i spørgsmålet om Ukraine og Krim-halvøen, selv om NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg, fastholdt, at det fortsat er nødvendigt at samarbejde både militært og politisk med Rusland ”for at skabe størst mulig gennemsigtighed”, som han udtrykte det. Og et udvidet samarbejde mod terror og cyberangreb fra russisk side.
Kilde: Berlingske, s. 19

Sundhed: Danske fødevare er sunde
I et debatindlæg i Berlingske skriver, Erling Bonnesen miljø- og fødevareordfører (V) Broby, at danskerne roligt kan spise lokalt producerede fødevare: ”Danske fødevarer er blandt de allerbedste i sammenligning med udenlandske. Endnu en gang ligger danske fødevarer flot og bedre end udenlandske, når deres indhold af f.eks. pesticidrester sammenlignes med frugt og grønt fra verden omkring os. Det dokumenterer tal fra Fødevarestyrelsens seneste pesticidrapport. EU-grænseværdier for pesticidrester i fødevarer fastsættes typisk langt lavere end grænsen for den sundhedsmæssige effekt, da der ikke må anvendes mere pesticid end nødvendigt for at opnå den ønskede effekt på skadevoldere. Oftest vil selv en overskridelse af grænseværdien derfor ikke have sundhedsmæssig betydning.”
Kilde: Berlingske, s. 19

Beskæftigelse, vækst og investeringer: Danmark vil uddanne flere til at kunne bestride jobs i EU
MetroXpress kan fortælle, at efter nytår vil regeringen udvælge tyve dygtige danske embedsmænd. De skal skoles særligt til at bestå den krævende adgangsprøve, Concours. Den giver adgang til et job i EU-systemet. Det oplyser finansminister Kristian Jensen (V). ”Vi står overfor en situation, hvor rigtig mange danskere ansat i EU forlader os inden for de kommende år. Derfor skal vi have fødekæden i gang, og så skal vi have flere til at bestå adgangsprøven,” siger Kristian Jensen.
Kilde: MetroXpress, s. 20

Finansielle anliggender: Danmark skal med i bankunion
I et debatindlæg på Altinget skriver, Morten Helveg Petersen (R), medlem af Europa-Parlamentet, at Danmark bør gå med i EU´s bankunion. Han skriver: ”I det hele taget er det Radikale Venstres holdning, at det giver mening, det giver tryghed og sender de på alle måder bedste signaler, at Danmark går med i bankunionen. Gerne før end siden, fordi vi så kan være med til at præge udformning og implementering og ikke overlade det til eurozone-landene. I modsætning til den siddende regering finder jeg det helt unødvendigt at lave endnu en undersøgelse/analyse af, om det nu også er en fordel for Danmark at søge optagelse i bankunionen.”
Kilde: Altinget

Klima: Der skal meget mindre kød på bordet

På Altinget kan man læse, at der er akut behov for markante ændringer i den mad, de europæiske befolkninger stiller på spisebordet. Det konkluderer EU's videnskabsakademi, European Academies Science Advisory Counsil (EASAC), i en ny rapport, der blev offentliggjort onsdag. Rapporten slår fast, at det nuværende jordbrug og kødforbrug bidrager til de klimaforandringer, der allerede er i gang, og rapporten opfordrer til øjeblikkelig handling for at begrænse indtag af kalorier og kød.
Kilde: Altinget

Institutionelle anliggender: Ungarn er bekymret for EU
I et interview i Politiken, giver Zoltan Kovacs, talsmand for den ungarske regering, sit besyv på, hvorfor ungarerne og EU har svært ved at finde samme fodslag. ”I langt de fleste sager, som er på bordet i EU, arbejder vi sammen i harmoni. Men på svære politiske områder er der problemer. Og det siger vi højt. Det har været den ungarske metode de seneste syv-otte år. Vi sætter ord på det, der ikke er godt for Europa og Ungarn. Og på disse områder skændes vi,” siger han. Skænderierne handler for EU om behandlingen af asylansøgere i detentionslejre, om strammere kontrol med ngo'er og medier, om trusler mod den akademiske frihed. EU kritiserer udviklingen som værende i strid med unionens værdier, mens Ungarn holder på retten til at bestemme selv, især hvad angår indvandring. Zoltån Kovåcs er irriteret over påstanden, at Ungarn svigter EU's værdier, men gerne modtager milliarder af euro i støtte hvert år.
Kilde: Politiken, s. 12

Detaljer

Publikationsdato
7. december 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark