Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel12. november 2021Repræsentationen i Danmark

Traktatbrudssag mod Danmark

Kommissionen opfordrer Danmark til at forklare, hvordan de har gennemført pakken om moms på e-handel i national ret...

moms-retur-thinkstock-istock-web.jpg

Kommissionen har besluttet at indlede en traktatbrudssag mod Danmark, Kroatien og Litauen for manglende meddelelse af de forklarende dokumenter om gennemførelsen af nye EU-regler for moms på e-handel (Rådets direktiv (EU) 2017/2455 for Danmark og Litauen og direktiv (EU) 2019/1995 for Danmark og Kroatien).

De nye regler har til formål at forenkle momsen for virksomheder og forbrugere, der beskæftiger sig med grænseoverskridende onlinesalg i EU, og skabe et mere retfærdigt miljø for sælgere i EU ved at fjerne momsfritagelsen for import af varer af ringe værdi fra lande uden for Den Europæiske Union.

I overensstemmelse med Domstolens retspraksis skal medlemsstaterne på en tilstrækkelig klar og præcis måde angive de nationale foranstaltninger, med hvilke de har gennemført forpligtelser i henhold til et EU-direktiv.

Da Danmark, Kroatien og Litauen ikke har redegjort klart for, hvordan de har gennemført disse direktiver, kan Kommissionen ikke kontrollere, at disse medlemsstater har gennemført de relevante bestemmelser fuldstændigt og korrekt i national ret.

Danmark, Kroatien og Litauen har nu to måneder til at handle.

Hvis dette ikke sker, kan Kommissionen beslutte at sende begrundede udtalelser.

 

Detaljer

Publikationsdato
12. november 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark