Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel23. februar 2024Repræsentationen i Danmark5 min læsetid

Trettende pakke af sanktioner mod Rusland

Denne pakke fokuserer på yderligere at begrænse Ruslands adgang til militærteknologi, f.eks. droner, og på at tilføje flere virksomheder og enkeltpersoner, der er involveret i Ruslands krigsindsats, til listen.

Drone

Med denne nye pakke er det antal, der er opført på listen, nået op på over 2 000, hvilket har betydet et gevaldigt slag mod Ruslands militær og forsvar.

Hver euro, som Rusland ikke får, er en gevinst. Der er således ikke plads til at hvile på laurbærrene. Kommissionen vil fortsat støtte medlemsstaterne for at sikre en effektiv håndhævelse af foranstaltningerne og arbejde tæt sammen med tredjelande om at håndtere mulige forsøg på omgåelse.

Vigtige elementer i den 13. pakke:

TILFØJELSER TIL SANKTIONSLISTEN

Dette er en hidtil uset pakke med 194 individuelle listeopførelser, herunder 106 personer og 88 virksomheder. Dermed når EU op på over 2 000 listeopførelser i sin støtte til Ukraine.  Det skal især fremhæves:

  • Målretning mod Ruslands militær- og forsvarssektor: De nye listeopførelser er rettet mod mere end 140 virksomheder og enkeltpersoner fra det russiske militærindustrielle kompleks, som bl.a. fremstiller missiler, droner, jord til luft-missilsystemer, militærkøretøjer, højteknologiske komponenter til våben og andet militært udstyr. Pakken omfatter specifikt virksomheder, der handler med forskellige nøglekomponenter til droner. Kommissionen anvendte den tidligere drøftede objektive og gradvise tilgang med hensyn til at identificere disse virksomheder ved at kombinere konkrete beviser fra forskellige kilder, understøttet af handels- og tolddata.
  • Der sendes et stærkt signal over for partnere i Ruslands krigsindsats: De nye listeopførelser er rettet mod 10 (russiske) virksomheder og enkeltpersoner, der er involveret i skibsforsendelse af nordkoreansk forsvarsmateriel til Rusland, og landets forsvarsminister samt flere belarusiske virksomheder og enkeltpersoner, der yder støtte til de russiske væbnede styrker.
  • Bekæmpelse af omgåelse: De nye listeopførelser omfatter en russisk logistikvirksomhed og dens direktør, der er involveret i parallelimport af forbudte varer til Rusland, og en tredje russisk aktør, der er involveret i en anden indkøbsordning.
  • En styrkelse af EU's indsats mod Ruslands besættelse og ulovlige annektering af områder i Ukraine: De nye listeopførelser omfatter 6 dommere og 10 embedsmænd i de besatte områder i Ukraine.
  • Sanktionering af krænkelser af børns rettigheder: De nye listeopførelser omfatter også 15 enkeltpersoner og 2 virksomheder, der er involveret i udvisningen og den militære indoktrinering af ukrainske børn, herunder i Belarus.

HANDELSFORANSTALTNINGER

Denne pakke er en bekræftelse på, at EU er fast besluttet på at forhindre Rusland i at erhverve følsom vestlig teknologi til sit militærUbemandede luftfartøjer eller droner har været centrale for krigen i Ukraine. Denne pakke indeholder en liste over virksomheder, der indkøber vigtige dronekomponenter fra Rusland, og indfører sektorspecifikke sanktioner for at lukke smuthuller og gøre en dronekrigsførelse mere kompliceret.

På grundlag af konkrete beviser fra forskellige kilder, understøttet af handels- og tolddata, tilføjer pakken 27 nye russiske virksomheder og tredjelandsvirksomheder til listen over virksomheder, der er knyttet til Ruslands militærindustrielle kompleks (bilag IV). Disse virksomheder er underlagt skærpede eksportrestriktioner for varer og teknologier med dobbelt anvendelse samt varer og teknologi, der kan bidrage til den teknologiske forbedring af Ruslands forsvars- og sikkerhedssektor.  Det skal især fremhæves:

  • Tilføjelse af 17 russiske virksomheder, der er involveret i udvikling, produktion og levering af elektroniske komponenter til Ruslands militærindustrielle kompleks.
  • Tilføjelse af 4 virksomheder fra Kina og en fra henholdsvis Kasakhstan, Indien, Serbien, Thailand, Sri Lanka og Tyrkiet, som indirekte støtter Ruslands militærindustrielle kompleks i dets angrebskrig mod Ukraine ved at handle med elektroniske komponenter til Ruslands militærindustrielle kompleks.

FORANSTALTNINGER TIL FORBEDRING AF LUFTFORSVARET  

Ud over listeopførelser af specifikke virksomheder, der sælger dele til droner til Rusland, indføres der med denne pakke yderligere eksportforbud mod dronekomponenter. Det skal især fremhæves:

  • De begrænsninger, der nu er indført for dronekomponenter generelt, forbyder elektroniske transformere, statiske omformere og induktionsspoler, der bl.a. findes i droner.
  • De nye foranstaltninger forbyder også aluminiumskondensatorer, som har militære anvendelser.

FORANSTALTNINGER TIL FREMME AF INTERNATIONALT SAMARBEJDE

Med den nye pakke udvides listen over partnerlande i forbindelse med det indirekte forbud mod import af jern og stål til også at omfatte Det Forenede Kongerige. Disse partnerlande anvender en række restriktive foranstaltninger over for importen af jern og stål og et sæt importkontrolforanstaltninger, der i det væsentlige svarer til dem, der er fastsat i forordning (EU) nr. 833/2014.

Baggrund

To år efter Ruslands omfattende angrebskrig mod Ukraine er Europa forenet og fast besluttet på fortsat at forsvare sine værdier og grundlæggende principper. EU står urokkeligt sammen med Ukraine og dets befolkning og vil fortsat yde stærk støtte til Ukraines økonomi, samfund, væbnede styrker og fremtidige genopbygning, så længe det er nødvendigt.

For at tappe den russiske krigsmaskine for indtægtskilder har EU vedtaget 13 sanktionspakker mod Rusland. Sanktionerne har haft indvirkning på Ruslands indtægter og rublens værdi. EU-sanktionerne har også indført begrænsninger i Ruslands forsyningskæder og begrænset landets adgang til vestlige teknologier i vigtige industrisektorer. Olieprisloftet, der er aftalt med G7-partnerne, har ført til en reduktion af den russiske regerings olieindtægter. Sanktionerne vil vise deres virkninger over tid.

Idet Rusland forsøger at finde måder at omgå sanktionerne på, ser Kommissionen løbende på de eksisterende foranstaltninger, og vurderer, hvordan de anvendes, og opdager eventuelle smuthuller. Der fokuseres nu på håndhævelse, navnlig over for omgåelse af EU's sanktioner via tredjelande.

EU's sanktionsudsending David O'Sullivan fortsætter sin opsøgende indsats over for vigtige tredjelande for at bekæmpe omgåelse af sanktioner. Konkrete resultater er allerede synlige: I nogle lande er der indført systemer til overvågning, kontrol og blokering af reeksport. I samarbejde med ligesindede partnere er vi også blevet enige om en liste over fælles højprioriterede sanktionsbelagte varer, som virksomheder bør udvise særlig rettidig omhu over for, og som tredjelande ikke må reeksportere til Rusland. Desuden har vi inden for EU udarbejdet en liste over sanktionsbelagte økonomisk kritiske varer, som virksomheder og tredjelande bør være særligt opmærksomme på.

Faktablad om virkningen af sanktioner

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
23. februar 2024
Forfatter
Repræsentationen i Danmark