Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel24. juni 2018Repræsentationen i Danmark

Uformelt møde om migration og asyl den 24. juni 2018

Kommissionsformand Jean-Claude Juncker indkalder til et uformelt arbejdsmøde om migration og asyl på søndag i Bruxelles. Formålet er sammen med en gruppe stats- og regeringschefer fra interesserede medlemsstater at finde løsninger på de foreliggende...