Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel20. marts 2020Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Undtagelsesklausul i stabilitets- og vækstpagten...

Kommissionen foreslår at aktivere den generelle undtagelsesklausul i den finanspolitiske ramme som reaktion på pandemien

Så snart Rådet har godkendt forslaget, vil medlemsstaterne have mulighed for at fravige de almindelige betingelser, der ellers normalt gælder under den europæiske finanspolitiske ramme, og træffe foranstaltninger til at håndtere krisen på passende vis.

Forslaget er et vigtigt skridt i opfyldelsen af Kommissionens tilsagn om at anvende alle de økonomipolitiske redskaber, den råder over, til at hjælpe medlemsstaterne med at beskytte borgerne og afbøde pandemiens alvorlige negative socioøkonomiske følger.

Coronavirus-pandemien er et stort chok for den europæiske og den globale økonomi. Medlemsstaterne har allerede truffet eller er i færd med at træffe budgetmæssige foranstaltninger til at øge sundhedssystemernes kapacitet og yde støtte til de borgere og brancher, der er særlig hårdt ramt. Disse foranstaltninger vil sammen med faldet i den økonomiske aktivitet føre til væsentligt større budgetunderskud.

Kommissionen opfordrer Rådet til at godkende forslaget hurtigst muligt.

Kommissionen står klar til at træffe yderligere foranstaltninger, efterhånden som situationen udvikler sig.

Baggrund

Kommissionen og Rådet har allerede præciseret, at coronavirus-pandemien kan kvalificeres som en "usædvanlig begivenhed, som ligger uden for regeringernes kontrol". Kommissionen mener, at der er behov for en mere vidtrækkende fleksibilitet inden for stabilitets- og vækstpagten for at beskytte de europæiske borgere og virksomheder mod følgerne af krisen og understøtte økonomien efter pandemien. Derfor besluttede Kommissionen at stille forslag om at aktivere stabilitets- og vækstpagtens generelle undtagelsesklausul.

Kommissionens strategi for at afbøde de økonomiske konsekvenser af udbruddet af coronavirus-pandemien går bl.a. ud på at udnytte fleksibiliteten i de finanspolitiske rammer og statsstøttereglerne fuld ud, at anvende EU-budgettet til at give EIB-Gruppen mulighed for at yde kortfristet likviditet til SMV'er og at afsætte 37 mia. EUR til at bekæmpe coronavirusset inden for rammerne af investeringsinitiativet som reaktion på coronavirusset.

Det forslag, der fremsættes i dag, følger oven på Kommissionens vedtagelse af midlertidige rammebestemmelser for statsstøtte, som sætter medlemsstaterne i stand til at sikre, at alle former for virksomheder har adgang til tilstrækkelig likviditet, og til at holde gang i den økonomiske aktivitet under og efter coronavirus-pandemien.

Detaljer

Publikationsdato
20. marts 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark