Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Forskning og innovation

EU-forskning og -innovation i Danmark

EU-forskning og -innovation i Danmark

Forskning og innovation er nøgleelementer i sikringen af Danmarks økonomiske fremtid, og de er kernen i Europa-Kommissionens politikker til at fremme beskæftigelse, vækst og investeringer.

Forsknings- og innovationspolitik er motoren i EU’s grønne og digitale omstillinger, og det er dermed en af de vigtigste politikker til opnåelsen af alle Europa-Kommissionens seks hovedprioriteter for 2019-2024.

Europæisk forskning og innovation er også centralt for EU’s indsats over for de sundhedsmæssige, sociale og økonomiske udfordringer, som den globale covid-19-pandemi har forårsaget.

EU’s støtte til forskning og innovation gør det muligt for danske forskere at arbejde med eller tage førertrøjen i projekter, som laver banebrydende opdagelser inden for videnskab, sundhed, transport, klimaforandring og digitale teknologier.

Innovation

Det Europæiske Innovationsråd (EIC) er Europas flagskibsprogram inden for innovation, som skal anvendes til at identificere, udvikle og støtte nye teknologier og banebrydende innovation. Omkring to tredjedele af Europas økonomiske vækst over de seneste par årtier kan føres tilbage til innovation.

Danmark er blandt EU’s 4 førende lande, når det kommer til innovation og har som det fremgår af den europæiske resultattavle været det i flere år. Den europæiske resultattavle for innovation måler EU-landenes relative styrke inden for innovation og over for andre europæiske lande og naboer.

Danmark er særligt stærk inden for områder som virksomheders udgifter til forskning og innovation, tiltrækkende forskningssystemer og tilstedeværelsen af et innovationsvenligt miljø.

Innovation er ikke kun noget, man finder i store virksomheder, og EU finansierer og støtter danske nystartede virksomheder og små og mellemstore virksomheder (SMV’er) med banebrydende innovative projekter gennem forskellige finansieringskilder som Det Europæiske Innovationsråds accelerator.

Det Europæiske Innovationsråd

Den europæiske resultattavle for innovation

Spørgsmål og svar om den europæiske resultattavle for innovation 2023

Finansieringsmuligheder gennem Det Europæiske Innovationsråd

 

Forskning

Horisont Europa er EU’s væsentligste finansieringsprogram for forskning og innovation i perioden 2021-2027. Det har et budget på omkring 95,5 milliarder EUR, som skal anvendes til at tackle klimaforandringer, hjælpe med til at opnå FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling og fremme EU’s konkurrencedygtighed og vækst.

EU-støtte til forskning og innovation tilskynder forskningshold til at samarbejde på tværs af lande og faggrænser, hvilket er essentielt for at nå frem til banebrydende opdagelser.

Det betyder, at danske forskere kan være en del af eller endog lede projekter, som kan føre hen til resultater inden for EU’s prioritetsmål, som for eksempel intelligente teknologier, bæredygtig transport eller "grønne" energikilder.

Danmark kan som en del af Det Europæiske Forskningsrum også bidrage betydeligt til forskning og udvikling på verdensplan. Det Europæiske Forskningsrum er blevet skabt for at gøre Europa til verdens førende videnøkonomi ved at udvikle et indre marked uden grænser for forskning, innovation og teknologi på tværs af hele EU.

Horisont Europa

Det Europæiske Forskningsrum

Det Europæiske Forskningsråd

Finansiering af danske forslag

Danske forskere med gode forskningsprojektforslag kan finde finansieringsmuligheder gennem det fælles område for udveksling af elektroniske data (SEDIA), som er en kvikskranke for at finde og forvalte EU-tilskud og offentlige kontrakter.

Det fælles område for udveksling af elektroniske data (SEDIA)

 

Covid-19-forskning

Den Europæiske Union har længe inden covid-19-udbruddet været beskæftiget med at støtte forskning og innovation inden for bekæmpelse af pandemier. Der blev investeret 4,1 milliard EUR mellem 2007 og 2019 i forskning i epidemiologi, beredskab og indsats over for udbrud, udvikling af diagnostik, behandling og vacciner.

Europa-Kommissionen lancerede få timer efter, at Verdenssundhedsorganisationen den 30. januar 2020 havde erklæret covid-19 et globalt folkesundhedsproblem, et udbud på 10 millioner EUR til coronavirusrelaterede forskningsprojekter.

Europa-Kommissionen afsatte lige over 1 milliard EUR fra Horisont Europa til diagnostik, behandling, vacciner og forskning i alle pandemiens aspekter, og forskningsministrene i EU har øget støtten til europæiske forskningshold ved at godkende ERAvsCorona-handlingsplanen om bekæmpelse af coronavirus, herunder et punkt om finansiering af innovative tilgange så forskere hurtigt kan levere resultater.

Europa-Kommissionen har også lanceret en ny coronaplatform under Det Europæiske Forskningsrum, som skal levere information, støtte og ajourføringer i realtid om finansieringsmuligheder for coronavirusrelateret forskning og innovation.

Coronavirusrelateret forskning og innovation

Det Europæiske Forskningsrums coronaplatform

ERAvsCorona-handlingsplan