Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel7. juni 2017Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 7. juni 2017 bl.a. handler om forsvar og en EU-forsvarsfond...

Moede

Dagsorden

UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK/EUROPÆISK NABOSKABSPOLITIK/INTERNATIONALT SAMARBEJDE OG UDVIKLING/HUMANITÆR BISTAND OG KRISESTYRING

  • Fælles meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet: en strategisk tilgang til modstandsdygtigheden i EU's optræden udadtil - Læs mere...

SAMORDNING AF POLITIK/VÆKST, BESKÆFTIGELSE, INVESTERINGER OG KONKURRENCEEVNE

Europæisk forsvarspakke - Læs mere..

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: lancering af den europæiske forsvarsfond
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af det europæiske udviklingsprogram for forsvarsindustrien til støtte for konkurrenceevnen og innovationskapaciteten i EU's forsvarsindustri

UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK/VÆKST, BESKÆFTIGELSE, INVESTERINGER OG KONKURRENCEEVNE

  • Oplæg om det europæiske forsvars fremtid

Diverse

  • Kommissionens afgørelse om, hvorvidt forslaget til borgerinitiativ "Stop Extremism" opfylder betingelserne for at kunne fremsættes - Læs mere...

Detaljer

Publikationsdato
7. juni 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark