Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark

Handel og økonom

61 % af Danmarks eksport går til andre EU-lande (Tyskland: 16 % og Sverige: 11 %), mens eksporten til lande uden for EU især går til USA (8 %) og Norge (6 %).

For importens vedkommende stammer 70 % fra andre EU-lande (Tyskland: 22 %, Sverige: 12 % og Nederlandene: 8 %), mens importen fra lande uden for EU især kommer fra Kina (7 %) og Norge (6 %).

EU-finansierede projekter i Danmark

De penge, som Danmark betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om, hvordan Danmark drager fordel af EU-finansiering - Klik her