Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel30. april 2019Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde tirsdag den 30. april 2019 handler bl.a. om topmødet om Europas fremtid i Sibiu den 9. maj, handelsrelationerne med USA, Vestbalkan og retsstatsprincipperne i EU...

Dagsordenen for Kommissionens møde

Koordinering af Kommissionens politikker

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Europa i maj 2019: Dannelse af grundlaget for en Union, der er mere forenet, stærkere og mere demokratisk i en verden, der bliver stadig mere usikker - KOM(2019)218

Andet

  • Kommissionens afgørelse om antageligheden af et borgerinitiativ kaldet "The fast, fair and effective solution to climate change" (den hurtige, retfærdige og effektive løsning på klimaforandringer) - Læs mere...
  • Kommissionens afgørelse om antageligheden af et borgerinitiativ kaldet "Ending the aviation fuel tax exemption in Europe" (stop luftfartindustriens undtagelser fra brændstofafgifter i Europa) - Læs mere...
  • Kommissionens afgørelse om antageligheden af et borgerinitiativ kaldet "Cohesion policy for the equality of the regions and sustainability of the regional cultures" (samhørighedspolitik med hensyn til ligestilling af regioner og bevarelse af de regionale kulturer) - Læs mere...
  • Kommissionens afgørelse om antageligheden af et borgerinitiativ kaldet "PRO-NUTRISCORE" (for forenklede næringsdeklarationer) - Læs mere...
  • Kommissionens afgørelse om antageligheden af et borgerinitiativ kaldet "Stopping trade with Israeli settlements operating in the Occupied Palestinian Territory" (stop handel med israelske bosættelser, der er aktive i de besatte palæstinensiske områder) - Læs mere...
  • Status på handelsrelationerne med USA
  • Resultatet af topmødet vedrørende Vestbalkan (Berlin den 29. april, 2019)
  • Seneste udvikling vedrørende retsstatsprincipperne i visse medlemsstater

Detaljer

Publikationsdato
30. april 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark