Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel5. juni 2019Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 5. juni 2019 handler bl.a. om det europæiske semester, landespecifikke henstillinger, nationale reformprogrammer og de nationale stabilitets- eller konvergensprogrammer samt om budgettet...

Dagsorden for Kommissionens møde

Dagsorden:

Koordinering af Kommissionens politikker/Euroen og social dialog/Beskæftigelse, sociale anliggender, kompetencer og arbejdskraftens mobilitet/Økonomi og finans

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank: Det europæiske semester 2019: landespecifikke henstillinger - KOM(2019)500
  • Kommissionens henstillinger til Rådets henstillinger angående medlemsstaternes nationale reformprogrammer og de nationale stabilitets- eller konvergensprogrammer - Læs mere...

Budgettet og menneskelige ressourcer

  • Kommissionens budgetoverslag for budgettet for 2020 (udarbejdelse af budgetforslaget for 2020) - Læs mere...
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på tilvejebringelse af bevillinger i Unionens almindelige budget for 2020 til udbetaling af forskud
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af øjeblikkelige budgetforanstaltninger til afhjælpning af de aktuelle udfordringer vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler

Andet

Detaljer

Publikationsdato
5. juni 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark