Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Meddelelse1. september 2020Repræsentationen i Danmark11 min læsetid

EU i efteråret - det sker...

Sommeren er slut og EU tager nu fat på efterårets opgaver og det starter for alvor med kommissionsformand Ursula von der Leyen's tale om Unionens tilstand den 16. september...Emnerne bliver bl.a. opbygningen af en grøn, digital og sund fremtid for...

EU i efteråret - det sker...
 • 31/8: Næstformand Dubravka Šuica laver en præsentation af rapporten om den demografiske udviklings konsekvenser i EMPL-udvalget i EP
 • 31/8-1/9: Uformelt møde mellem EU's landbrugsministre i Koblenz/Tyskland - Læs mere...
 • 2/9: Seminar i Kommissærkollegiet
  Kommissionen starter efteråret op med et seminar blandt Kommissærerne hvor de bl.a. skal tale om "State of the Union 2020" den 16/9...
 • 2/9: Kommissær Didier Reynders (skal bekræftes) giver en status på det kommende initiativ om rettidig omhu og bæredygtig virksomhedsledelse for JURI-udvalget i EP
 • 3/9: Forslag til afgørelse i sag C-445/19 - Viasat Broadcasting UK Ltd mod TV2/Danmark A/S -
  18. JUNI 2021
  Forslag til afgørelse i sag C-445/19
 • 3/9: Kommissionsformand Ursula von der Leyen modtager Medlemsstaternes faste Repræsentanter (Coreper II) over en arbejdsfrokost
 • 3/9: Kommissær Didier Reynders: Diskussion med LIBE-udvalget i EP, af Domstolens dom i sag C-311/18 (Data Protection Commissioner mod Facebook Ireland Ltd og Maximillian Schrems) og ugyldigheden af Kommissionens afgørelse 2016/1250 om tilstrækkeligheden af beskyttelsen i EU’s og USA’s værn af privatlivets fred
 • 4/9: Margrethe Vestager er i København
  Hun mødes bl.a. med erhvervsminister Simon Kollerup
 • 4/9: Valdis Dombrovskis har et videokonferencemøde med Niels Thygesen, formand for Det Europæiske Finanspolitiske Råd
 • 7-11/9: Ottende forhandlingsrunde om det fremtidige partnerskab mellem EU og Storbritannien finder sted i London
 • 9/9: Kommissionens ugentlige møde/Bruxelles
  Sandsynligt emne på dagsordenen bliver bl.a. den strategiske fremsynsrapport 2020 - Læs mere...
 • 11/9: Eurogroup
 • 11-12/9: Uformelt møde mellem økonomi- og finansministrene i Berlin
 • 14/9: Lederne af EU og Kina mødes pr. videokonference
  Mødet er en opfølgning til det22. topmøde mellem EU og Kina, som fandt sted den 22. juni, og mødet ledes på EU’s side af formand Charles Michel og på Kinas side af præsident Xi Jinping.
  Ursula von der Leyen, Europa-Kommissionens formand, og Tysklands forbudskansler, Angela Merkel, på vegne af Rådets formandskab, vil også deltage i mødet
  Lederne vil diskutere forbindelserne mellem EU og Kina, herunder klimaforandringer, økonomiske og handelsmæssige emner. Lederne skal også drøfte internationale og andre spørgsmål, der giver anledning til bekymring, samt drøfte indsatsen over for covid-19-pandemien
 • 14-17/9: Plenarsamling i Europa-Parlamentet/Strasbourg
 • 15/9: Kommissionens ugentlige møde/Strasbourg
  Emnerne bliver sansynligvis: meddelelse om gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten, digital pakke: forordning om højtydende databehandling og anbefaling om konnektivitet, grøn pakke: klimamål 2030 (meddelelse og ændringer til forslaget om 2050 klimaloven), reviderede statsstøtteregler vedrørende emissionshandelssystemet og en handlingsplan til bekæmpelse af racisme i Den Europæiske Union
 • 15-30/9: FN's generalforsamling
 • 16/9: State of the Union
  Kommissionens formand, Ursula von der Leyen's tale om Unionens tilstand - Læs mere...
 • 16-17/9: Uformelt møde mellem uddannelsesministrene i Osnabrück/Tyskland
 • 21-22/9: Rådet for Landbrug og Fiskeri mødes i Bruxelles
 • 22/9: Høring i sag T-238/20 Ryanair mod Kommissionen om statsstøtte og Corona
  Den 3. april 2020, anmeldte Sverige en støtteforanstaltning til Kommissionen. Den pågældende støtteordning er designet til at sikre, at luftfartsselskaber med en svensk licens, som er vigtige for forbindelser til og fra Sverige, har tilstrækkelig likviditet til at sikre, at forstyrrelserne forårsaget af covid-19-pandemien ikke underminere deres levedygtighed. Ordningen skal også sikre vedvarende økonomisk aktivitet under og efter den nuværende krise. Lån garanteret under ordningen kan maksimalt være på 5 milliarder svenske kr.. Garantien leveres af den svenske rigsgældsmyndighed (Riksgälden), omfatter investeringslån og lån til driftskapital, udstedes senest den 31. december 2020 og vil ikke vare længere end seks år.
  Efter at have konkluderet, at den pågældende ordning udgjorde statsstøtte, at ordningen var nødvendig, hensigtsmæssig og forholdsmæssig for at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i den svenske økonomi, og at ordningen var forenelig med det indre marked, besluttede Kommissionen derfor den 11. april 2020 at den ikke havde nogle indvendinger mod støtten.
  Ryanair anmoder Retten om at annullere Kommissionens beslutning - Læs mere om sagen...
 • 22/9: Rådet for Almindelige Anliggender mødes i Bruxelles
 • 23/9: Kommissionens ugentlige møde/Bruxelles
  Muligt emne på dagsordenen er den årlig retsstatsrapport 2020 (skal bekræftes)
 • 24/9: Rådet (konkurrenceevne (det indre marked og industri)) mødes i Bruxelles
 • 24/9: Rådet for Udenrigsanliggender mødes i Bruxelles
 • 24-25/10: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles - Læs mere...
 • 25/9: Rådet (konkurrenceevne (forskning)) mødes i Bruxelles
 • 28/9: Konference om vores Østersø (Our Baltic Conference)
  Østersøen er hårdt ramt af generelle trusler, såsom tab af biodiversitet og klimaforandringer, og af specifikke lokale problemer som eutrofiering, overfiskning, forhøjede niveauer af forurenende stoffer, såsom lægemidler, og affald, herunder navnlig plastaffald. Virginijus Sinkevičius, som er kommissær med ansvar for miljø, hav og fiskeri, har i bekymring over Østersøens og det marine miljøs tilstand organiseret en konference på højt plan om mulige tiltag for at rette op på situationen - Læs mere...
 • 28/9: Rådet for Transport, Telekommunikation og Energi mødes i Bruxelles
 • 30/9: Kommissionens ugentlige møde/Bruxelles
  Emnerne bliver sansynligvis: en ny pagt om migration og asyl, handlingsplan for digital uddannelse, indførelse af et europæisk uddannelsesområde og meddelelse om fremtidig forskning og innovation og det europæiske forskningsrum
 • 30/9-1/10: Uformelt møde mellem miljøministrene i Berlin
 • 2/10: EP-høring af Mairead McGuinness (finansielle tjenesteydelser, finansiel stabilitet og kapitalmarkedsunionen) og Ledende næstformand Valdis Dombrovskis (handelsporteføljen) - Læs mere...
 • 5/10: Eurogruppen mødes i Luxembourg
 • 5-6/10: Uformelt møde mellem energiministrene i Berlin
 • 5-8/10: Plenarsamling i Europa-Parlamentet/Strasbourg
 • 6/10: Kommissionens ugentlige møde/Bruxelles
  Emnerne bliver sansynligvis: Strategier for en EU-ramme om lighed og inklusion for romaer efter 2020, udvidelsespakke, samt muligvis en meddelelse om bedre lovgivning (skal bekræftes) og meddelelse om en økonomisk plan og investeringsplan for Vestbalkan (skal bekræftes)
 • 6/10: Rådet for Økonomi og Finans mødes i Luxembourg
 • 8-9/10: Rådet for Retlige og Indre Anliggender mødes i Luxembourg
 • 12/10: Rådet for Udenrigsanliggender mødes i Luxembourg
 • 13/10: Rådet for Almindelige Anliggender mødes i Luxembourg
 • 13/10: Rådet for Beskæftigelse, Socialpolitik, Sundhed og Forbrugerpolitik mødes i Luxembourg
 • 14/10: Kommissionens ugentlige møde/Bruxelles
  Emnerne bliver sansynligvis: Renoveringsbølge, vedvarende offshore-energi, methanstrategi, rapport om status over energiunionen , kemikaliestrategi for bæredygtighed og direktiv om datastyring
 • 14/10: Socialt trepartstopmøde mødes i Bruxelles
 • 15/10: Uformelt møde mellem ministrene for telekommunikation/digitale spørgsmål i Baden-Baden/Tyskland
 • 15-16/10: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles - Læs mere...
 • 19-20/10: Rådet for Landbrug og Fiskeri mødes i Luxembourg
 • 19-22/10: Plenarsamling i Europa-Parlamentet/Strasbourg
 • 20/10: Kommissionens ugentlige møde/Strasbourg
  Et af emnerne bliver sansynligvis Kommissionens arbejdsprogram 2021
 • 20/10: Præsentation af Det Europæiske Finanspolitiske Råds årlige rapport 2020
 • 22-23/10: Uformelt møde mellem ministrene for konkurrenceevne (det indre marked og industri) i Bonn
 • 23/10: Rådet for Miljø mødes i Luxembourg
 • 28/10: Kommissionens ugentlige møde/Bruxelles
  Emnerne bliver sansynligvis: handlingsplan om toldunionen, forslag om en kvikskranke på toldområdet, erhvervsbeskatning i det 21. århundrede, handlingsplan om kapitalmarkedsunionen, handlingsplan om finansteknologi og rimelige mindstelønninger i EU
 • 29-30/10: Uformelt møde mellem transportministrene i Passau/Bad Griesbach/Tyskland
 • 2-3/11: Uformelt møde mellem forbrugerbeskyttelsesministrene i Berlin
 • 3/11: Eurogruppen mødes i Bruxelles
 • 4/11: Rådet for Økonomi og Finans mødes i Bruxelles
 • 9/11: Rådet for Udenrigsanliggender (handel) mødes i Bruxelles
 • 9-13/11: Den europæiske uge for erhvervskompetencer
  Europa-Kommissionen afholder den femte europæiske uge for erhvervskompetencer i samarbejde med det tyske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union - I år finder ugen sted i et digital format - Læs mere...
  Den europæiske uge for erhvervskompetencer har siden 2016 haft som mål at gøre erhvervsuddannelser mere attraktive og forbedre deres anseelse ved at fremhæve de karrieremuligheder, som en erhvervsuddannelse kan lede til for unge såvel som voksne.
 • 11-12/11: Plenarsamling i Europa-Parlamentet/Bruxelles
 • 12/11: Rådet (almindelige anliggender (samhørighed)) mødes i Bruxelles
 • 13/11: Rådet (økonomi og finans (budget)) mødes i Bruxelles
 • 16-17/11: Rådet for Landbrug og Fiskeri mødes i Bruxelles
 • 19/11: Videokonference mellem medlemmerne af Det Europæiske Råd
 • 19/11: Rådet (konkurrenceevne (det indre marked og industri)) mødes i Bruxelles
 • 19/11: Rådet for Udenrigsanliggender mødes i Bruxelles
 • 20/11: Rådet (konkurrenceevne (rummet)) mødes i Bruxelles
 • 20/11: Margrethe Vestager og GD for Konkurrence søger indput til en konkurrencepolitik til støtte for den grønne pagt - sidste frist for bidrag er den 20. november 2020 - Læs mere...
 • 20/11: Rådet (udenrigsanliggender (forsvar)) mødes i Bruxelles
 • 23/11: Rådet (udenrigsanliggender (udvikling)) mødes i Bruxelles
 • 23-26/11: Plenarsamling i Europa-Parlamentet/Strasbourg
 • 24/11: Dom i sag C-445/19 Viasat Broadcasting om statsstøtte og renter m.m.
  Striden i denne sag mellem Viasat Broadcasting UK Ltd og TV2/Danmark A/S handler om sidstnævntes pligt til at betale renter for en periode, hvor de modtagne støtteforanstaltninger var ulovlige før Europa-Kommissionen vedtog en endelige afgørelse, som erklærede, at de var i overensstemmelse med det indre marked.
  Østre Landsret spørger Domstolen om EU-lovgivningen skal fortolkes sådan, at forpligtelsen, som påhviler nationale domstole, om at dømme modtageren af statsstøtte givet i strid med bestemmelserne til at betale renter for den periode, hvor støtten var ulovlig, også gælder, når Kommissionen i sin endelige afgørelse konkluderer, at støtten er forenelig med det indre marked. Østre Landsret spørger desuden også om den forpligtelse, som nationale domstole har til at dømme modtagere af statsstøtte, der overtræder bestemmelserne, til at betale renter for perioden hvor denne støtte blev ulovligt udbetalt, også finder anvendelse over for støtte, som modtageren har overført til datterselskaber, og over for dem, som har modtaget støtte fra en virksomhed kontrolleret af staten - Læs mere om sagen...
 • 26/11: Høring i forbundne sager C-174/19 P Scandlines Danmark og Scandlines Deutschland mod Kommissionen og C-175/19 P Stena Line Scandinavia mod Kommissionen om statsstøtte og Femern Bælt
  Scandlines og Stena Line har anlagt søgsmål ved Retten for at få annulleret Europa-Kommissionens afgørelse af den 23. juli 2015 om statsstøtte til finansieringen af den faste forbindelse over Femern Bælt.
  Scandlines og Stena Line hævder, at Kommissionen tager fejl i sin konklusion om, at finansieringen givet til Femern A/S for de danske jernbaneanlæg på land ikke udgør statsstøtte.
  Den 13. december 2018 fandt Retten, at det i princippet ikke kan udelukkes, at støtte var nødvendigt for at udføre et projekt af denne størrelse, men at Kommissionens undersøgelse af nødvendigheden af støtte i den anfægtede afgørelse som minimum var utilstrækkelig og unøjagtig. Det viser, at der er alvorlige vanskeligheder, som gjorde ,at Kommissionen skulle have indledt en formel undersøgelsesprocedure. Kommissionen har derfor tilsidesat sin forpligtelse til at indlede en formel undersøgelsesprocedure i lyset af de eksisterende alvorlige vanskeligheder ved vurderingen af støttens nødvendighed. Retten erklærede derudover, at Kommissionens analyse i den anfægtede afgørelse vedrørende proportionaliteten af de anfægtede foranstaltninger til gavn for Femern, herunder beregningen af perioden for tilbagebetaling af støtten og de støtteberettigede omkostninger, som minimum var utilstrækkelige og unøjagtige, hvis ikke selvmodsigende, når der var alvorlige vanskeligheder, som burde have ledt Kommissionen til at indlede en formel undersøgelsesprocedure. Endelig fandt Retten, at Kommissionen ikke kunne erklære, at de pågældende statsgarantier var forenelige med det indre marked, uden at kende grundforudsætningerne for deres anvendelse. Kommissionen har derfor begået en retlig fejl og anlagt et åbenbart urigtigt skøn.
  Retten forkastede de øvrige anbringender.
  Retten annullerede på denne baggrund Kommissionens afgørelse om finansieringen af Femern Bælts faste forbindelse, for så vidt angår Kommissionens beslutning om ikke at være imod de foranstaltninger, som Danmark har givet Femern A/S vedrørende planlægningen, konstruktionen og driften af den faste forbindelse.
  Scandlines har appelleret Rettens dom til Domstolen. De har nedlagt påstand om, at Domstolen skal ophæve Rettens kendelse for så vidt angår Rettens afvisning af deres påstand om, at foranstaltningerne ydet til A/S Femern Landanlæg udgør støtte, at omkostningerne til landanlæggene ikke udgør berettigede omkostninger forenelige med støtten givet til Femern A/S, at foranstaltningerne ydet til Femern A/S ikke har nogen incitamentseffekt, at den kontrafaktiske analyse er ulovlig, og for så vidt som den fastslog, at de foranstaltninger, der er indrømmet Femern A/S, ikke forårsager en urimelig konkurrencefordrejning, og at appellantens nye anbringender skulle afvises.
 • 27/11: Rådet (konkurrenceevne (forskning og innovation)) mødes i Bruxelles
 • 30/11: Eurogruppen mødes i Bruxelles
 • 30/11-1/12: Rådet for Uddannelse, Ungdom, Kultur og Sport mødes i Bruxelles
 • 1/12: Rådet for Økonomi og Finans mødes i Bruxelles
 • 2/12: Rådet for Beskæftigelse, Socialpolitik, Sundhed og Forbrugerpolitik (sundhed)) mødes i Bruxelles
 • 3/12: Rådet for Beskæftigelse, Socialpolitik, Sundhed og Forbrugerpolitik mødes i Bruxelles
 • 3-4/12: Rådet for Retlige og Indre Anliggender mødes i Bruxelles
 • 7/12: Rådet for Udenrigsanliggender mødes i Bruxelles
 • 7-8/12: Rådet for Transport, Telekommunikation og Energi mødes i Bruxelles
 • 8/12: Rådet for Almindelige Anliggender mødes i Bruxelles
 • 9/12: Kommissionen præsenterer den europæiske dagsorden om bekæmpelse af terrorisme med et styrket mandat til Europol
 • 10-11/12: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles
 • 14/12: Rådet for Transport, Telekommunikation og Energi mødes i Bruxelles
 • 14-17/12: Plenarsamling i Europa-Parlamentet/Strasbourg
 • 15-16/12: Rådet for Landbrug og Fiskeri mødes i Bruxelles
 • 16/12: Lancering af den europæiske klimapagt
  Den europæiske klimapagt er en opfordring til alle om at være med til at bekæmpe klimaforandring og samarbejde om at skabe et klimavenligt samfund. Kom med til onlinelanceringen den 16. december 2020, kl. 9:00-11:00!
 • 17/12: Rådet for Miljø mødes i Bruxelles
 • 17/12: Rådet for Økonomi og Finans mødes i Bruxelles
 • 31/12: Den 31. januar 2020 forlod Storbritannien EU og gik derefter ind i en overgangsperiode - denne slutter den 31. december 2020...
 • 1/1-2021: Portugal overtager formandskabet fra Tyskland

Detaljer

Publikationsdato
1. september 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark