Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel1. maj 2017Repræsentationen i Danmark5 min læsetid

EU i uge 18 - det sker

I denne uge handler det bl.a. om Europol, Schengen, Brexit, ungdomsuge, 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling, klimaændringer, migration samt økonomiske spørgsmål og valget i Frankrig...

latest_news_sweater_hemera-.jpg
 • 1/5: Europols nye forordning træder i kraft - Læs mere..
 • 3/5: Kommissionen vil offentliggøre statusrapport for Schengenområdet - Læs mere...
 • 3/5: Kommissionen fremlægger tredje rapport om arbejdet med at gøre den nye europæiske grænse- og kystvagt fuldt operationel
  I maj 2017 fremlægger EU-Kommissionen sin tredje rapport om, hvilke fremskridt der er sket, og hvad der skal ske yderligere, før den nye europæiske grænse- og kystvagt bliver fuldt operationel - Læs mere...
  Baggrund:
  Etableringen af den europæiske grænse- og kystvagt, som Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, bekendtgjorde i sin tale om Unionens tilstand den 9. september 2015, indgår i foranstaltningerne i den europæiske dagorden for migration, hvis formål er at styrke styringen af og sikkerheden ved EU's ydre grænser og støtte EU-landenes egne grænsevagter. Der blev nået til enighed om agenturet på ni måneder, hvilket er en rekord, og det blev lanceret den 6. oktober 2016.
  Rapporterne om gennemførelsen af den europæiske grænse- og kystvagt skitserer den vigtigste udvikling på de prioriterede områder og kortlægger yderligere skridt, som skal tages, for at den europæiske grænse- og kystvagt kan blive fuldt operationel så hurtigt som muligt
 • 2/5: Europa i min region
  Kampagne i hele EU, der opfordrer borgerne til at opdage europæiske projekter i nærheden af dem - Læs mere...
 • 2/5: Margrethe Vestager modtager Horestas bestyrelse – brancheorganisationen for hotel-, restaurant- og turisterhvervet i Danmark.
 • 3/5: Kommissionens ugentlige møde i Bruxelles - Denne gang bl.a. om Brexit-forhandlingerne - Læs mere...
 • 3/5: Europa-Kommissionen modtager Estlands regering forud for det estiske EU-formandskab
  Den 3. maj 2017 besøger Estlands premierminister, Jüri Ratas, Europa-Kommissionen sammen med medlemmer af hans regering. Efter et bilateralt møde mellem Europa-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, og Jüri Ratas, har Kommissionens medlemmer og de estiske ministre lejlighed til I løbet af kollegiets plenarmøde at drøfte Estlands kommende EU-formandskab samt nøgleprioriteter, der skal samarbejdes om i de kommende seks måneder. Plenarmødet efterfølges af en arbejdsfrokost.
  Baggrund:
  To gange om året inviterer Europa-Kommissionen regeringen for det medlemsland, der skal varetage det næste EU-formandskab, til at deltage i et af kollegiets plenarmøder med henblik på at drøfte EU's prioriteter for det næste halve år. Fra den 1. juli 2017 varetager Estland for første gang EU-formandskabet som en del af den formandskabstrio, der også omfatter Bulgarien (januar-juni 2018) og Østrig (juli-december 2018).
 • 3/5: Uformeldt møde i Rådet for Konkurrenceevne (forskning) - Læs mere...

 • 3/5: Udtalelse i Sag C-189/16 Zaniewicz-Dybeck
  I 1980 flyttede Boguslawa Zaniewicz-Dybeck, der er født i 1940, fra Polen til Sverige. I 2005 ansøgte hun om folkepension.
  I 2008, traf Försäkringskassan afgørelse om folkepension til Boguslawa Zaniewicz-Dybeck og beregnede i den forbindelse garantipensionen til nul kroner. Försäkringskassan begrundede dette med, at Boguslawa Zaniewicz-Dybeck havde haft både polske og svenske forsikringsperioder. Garantipensionen blev således beregnet dels på grundlag af nationale bestemmelser, dels på grundlag af pro rata-princippet i EU-lovgivningen. I Polen tildeltes forsikringsperioderne en pensionsmæssig værdi, der svarer til den gennemsnitlige værdi af de svenske perioder.
  Den øverste forvaltningsdomstol har spurgt Domstolen, om bestemmelserne i forordningen om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskaber, betyder at forsikringsperioder, der er tilbagelagt i et andet medlemsland i forbindelse med beregningen af den svenske garantipension, kan tildeles en pensionsmæssig værdi, der svarer til den gennemsnitlige værdi af de svenske perioder, når den kompetente institution foretager en pro rata-beregning - Læs mere...

 • 4/5: Margrethe Vestager modtager medlemmer af Copenhagen Executive Forum.

 • 4/5: Dom i Sag C-33/16 A
  A Oy ejes af B Oy og driver virksomhed i to havne. Virksomheden leverer kundeorienterede og skræddersyede fuldservicepakker til speditører, stevedorevirksomheder og skibsredere i havne og fragtterminaler. Tjenesteydelserne består i at laste og losse I terminaler, oplagring, speditørtjenester og logistiske tjenester i forbindelse med Rusland. Virksomheden modtager også opgaver fra andre virksomheder end B Oy, f.eks. speditører, som er ansvarlige for den samlede transport til kunden, eller fra varernes ejere.
  De fartøjer, som godset læsses på eller losses fra, er søgående fragtskibe, der er involveret i international handel.
  I en afgørelse fra 2014 meddelte Keskusverolautakinta (Finlands centrale skattenævn) virksomheden, at ovennævnte fragttjenester ikke kan anses for at være fritaget fra afgift.
  Korkein hallinto-oikeus (den øverste forvaltningsdomstol) har spurgt Domstolen, om fragttjenester, der vedrører læsning og losning af fragt på og fra fartøjer, der er involveret i international handel, er fritaget fra afgift i henhold til momsdirektivet, hvor virksomheden overvælter udgifter for de tjenesteydelser, som dens underleverandør har udført, på et fragt- eller transportselskab - Læs mere...

 • 4/5: Dom i Sag C-315/15 Pešková & Peška
  Forordningen om passagerrettigheder og Domstolens retspraksis på grundlag heraf fastsætter, at i tilfælde af, at et fly forsinkes tre timer eller mere, har de berørte passagerer ret til at søge om kompensation fra luftfartsselskabet. Luftfartsselskabet er dog ikke forpligtet til at betale kompensation, hvis det kan bevise, at forsinkelsen skyldes usædvanlige omstændigheder, som ikke kunne have været undgået, selv om alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes, faktisk var blevet truffet.
  En flyvning fra Burgas til Ostrava, som blev gennemført af det tjekkiske luftfartsselskab Travel Service, blev forsinket 5 timer og 20 minutter, bl.a. på grund af et sammenstød mellem flyet og en fugl i forbindelse med en mellemlanding i Brno på flyets rute til Burgas. To passagerer fra det forsinkede fly søger nu på grundlag af forordningen, at Travel Service betaler dem hver 250 euro i kompensation.
  Den tjekkiske ret, som sagen prøves ved, har bedt Domstolen vurdere, om et sammenstød mellem et fly og en fugl udgør usædvanlige omstændigheder, hvilket kunne undtage luftfartsselskabet fra at skulle betale passagererne kompensation for forsinkelsen - Pressemeddelelse - Læs mere...

 • 4-5/5: AVS-EU-Ministerrådet
  Vigtigste punkter på dagsordenen: 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling, klimaændringer, migration samt økonomiske spørgsmål - Læs mere...
 • 7/5: Valg i Frankrig
 • 26-27/5: G7-topmøde i Taormina, Italien
 • 22-23/6: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles
 • 7-8/7: G20-topmøde i Hamburg, Tyskland

Detaljer

Publikationsdato
1. maj 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark