Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel30. april 2018Repræsentationen i Danmark4 min læsetid

EU i uge 18 - det sker

Onsdag fremlægger Kommissionen pakken om den flerårige finansielle ramme efter 2020 og fredag er der borgerdialog med Julian King er i København...

latest_news_sweater_hemera-.jpg
 • 30/4: Kommissionen fremlægger rapport om pensioner i EU
  I rapporten analyseres det bl.a. hvordan nuværende og fremtidige pensioner medvirker til at forebygge fattigdom i alderdommen og bevare mænds og kvinders indkomst i hele deres pensionisttilværelse - Læs mere...

 • 30/4-2/5: Margrethe Vestager er i Danmark
  Mandag holder hun bl.a. en tale i Nordhavn ved et seminar for erhvervsledere, "Top Floor Talk", og deltager onsdag i en samtale på scenen med Lizette Risgaard, LO's formand.

 • 1/5: Reglerne, der sikrer EU-borgere beskyttelse og bistand fra ethvert EU-konsulat, træder i kraft
  Fra og med den 1. maj 2018 kan EU-borgere, der lever eller rejser uden for Den Europæiske Union, få bedre konsulær beskyttelse, hvis de har behov for dette, hvis den EU-medlemsstat, de oprindeligt kommer fra, ikke er repræsenteret i det ikke-EU-land, de befinder sig i. De opdaterede regler giver EU-borgere i nød i et ikke-EU-land ret til at få bistand fra enhver EU-ambassade eller et hvilket som helst EU-konsulat. Reglerne, der træder i kraft i morgen, specificerer også hvordan medlemsstaterne bør samarbejde om fælles beredskabsplaner, så EU-borgere, der ikke er repræsenterede, kan få beskyttelse i tilfælde af en krise eller en naturkatastrofe.
  Udover bistand til krisetilfælde, så kan EU-borgere også bede om konsulær beskyttelse i tilfælde af alvorlig sygdom, hvis de har været udsat for kriminalitet, hvis de bliver arresteret eller i tilfælde af, at de mister deres pas eller udsættes for tyveri i udlandet. Anmodninger om nødpas udgør mere end 60 % af alle tilfælde af konsulær bistand til borgere, der ikke er repræsenterede. Kommissionen vil arbejde tæt sammen med de medlemsstater, der endnu ikke har gennemført disse regler, for at sikre, at disse vigtige nye regler gennemføres hurtigst muligt - Læs mere...

 • 2/5: Dom i forenede sager C-331/16 K og C-366/16 H
  K. har siden 2001 været i Nederlandene med sin familie. Han har bosnisk og kroatisk statsborgerskab, og han har søgt om asyl. Ansøgningen blev afvist, da han kendte til og selv deltog i krigsforbrydelser, som blev begået af specialenheder i den bosniske hær. Ifølge myndighederne er hans tilstedeværelse skadelig for Nederlandenes internationale forbindelser. K har påpeget, at han er EU-borger. Han kan kun udvises, hvis han udgør en trussel mod den offentlige orden. Han er aldrig blevet retsforfulgt eller dømt i Nederlandene. Retten i første instans i Haag har i denne forbindelse stillet Domstolen en række spørgsmål.
  I sag H. har det belgiske råd for udlændingetvister spurgt Domstolen om retten til familiesammenføring med en EU-borger, hvor denne borger udgør en trussel for samfundet, og han er af en anden medlemsstat blevet nægtet flygtningestatus grundet overtrædelser a flygtningetraktaten - Pressemeddelelse...

 • 2/5: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  På dagsordenen er bl.a. den flerårige finansielle ramme efter 2020 - Læs mere...

 • 3/5: Associeringsrådet EU-Moldova - Bruxelles
  Punkter på dagsordenen er bl.a. den visumfri ordning, korruptionsbekæmpelse og hvidvask af penge samt frihandel - Læs mere...

 • 3/5: Kommisionen forventes at fremlægge den økonomiske forårsprognose - Læs mere...

 • 4/5: Julian King er i København
  Han mødes med udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg og med medlemmer af Folketingets Europaudvalg. King mødes også med justitsminister Søren Pape Poulsen. Og endelig så deltager King i en borgerdialog om sikkerhedsemner og EU's rolle i bekæmpelse af terrorisme - Læs mere...

 • 5/5: Uformelt møde om forsvar mellem udenrigsministrene i Sofia - Læs mere...

 • 5-6/5: Borgerdialog om Europas fremtid
  For første gang i EU's historie vil Kommissionen nedsætte et borgerpanel for at forberede en offentlig høring om Europas fremtid. Den 5.-6. maj vil en gruppe på 80 EU-borgere fra 27 medlemsstater mødes i Bruxelles, hvor de sammen vil udarbejde en onlinehøring med 12 spørgsmål. Dette unikke eksempel på deltagelsesdemokrati vil se borgere forme diskussionen om Europas fremtid forud for Europa-Parlamentsvalgene i maj 2019. Kommissionen vil på Europadagen, den 9. maj, lancere den offentlige onlinehøring på samtlige EU-sprog, som borgerpanelet har været med at til at udarbejde. Kommissionen vil give medlemsstaterne resultaterne af høringens første seks måneder ved Det Europæiske Råds møde i december, og Kommissionen vil fremlægge en endelig rapport ved det første topmøde for EU-27 i Sibiu (Rumænien) den 9. maj 2019.
  Baggrunden:
  Europa-Kommissionen organiserer jævnligt borgerdialoger med medlemmer af Kommissionen, Europa-Parlamentet, nationale regeringer, lokale og regionale myndigheder og med repræsentanter for civilsamfundet. Der har været holdt næsten 700 af disse interaktive offentlige debatter på 160 forskellige steder siden 2012, og Kommissionen vil øge deres hyppighed fra nu af og frem til de europæiske valg i maj 2019 med det mål at holde yderligere 500 begivenheder. Kommissionen hilser medlemsstaternes initiativer om at holde deres egne nationale diskussioner med borgerne om Europas fremtid velkommen, og Kommissionen deler gerne sine erfaringer med borgerdialoger med medlemsstaterne.
  Kommissionen lancerede i marts 2017 en ny debat om fremtiden for et EU med 27 medlemmer gennem offentliggørelsen af "hvidbogen om Europas fremtid". Medlemmer af Kommissionen har rejst Europa rundt for at lytte til borgernes syn på de forskellige scenarier, der blev lagt frem, hvorved alle fik en chance for at være med til at forme EU. Der blev også skabt en online feeddbackmekanisme i forbindelse med hvidbogen om Europas fremtid.
  Udover Europa-Kommissionens arbejde så organiseres der nu på initiativ af den franske præsident Macron borgerdialoger i alle medlemsstaterne. Dette initiativ støttes af stats- og regeringscheferne for de 27 medlemsstater i det fremtidige EU - Læs mere...

Detaljer

Publikationsdato
30. april 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark