Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel1. juni 2021Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

EU's digitale covidcertifikat

EU-portal tages i brug med syv lande en måned tidligere end planlagt...!Endnu en vigtig milepæl nået med hensyn til EU's digitale covidcertifikat, idet det tekniske system på EU-plan, som gør det muligt at verificere certifikater på en sikker måde og...

Digitalt grønt certifikat

EU-certifikatet blev foreslået af Kommissionen med henblik på igen at gøre det sikkert rejse til sommer. Certifikatet er gratis, sikkert og tilgængeligt for alle. Det vil kunne udstedes i et digitalt format eller på papir og være et bevis på, at en person er vaccineret mod covid-19, er testet negativ eller er blevet rask efter at have været smittet.

Efter at der blev opnået politisk enighed mellem Europa-Parlamentet og Rådet om forordningen om certifikaterne den 20. maj, sættes den tekniske rygrad i EU-systermerne i drift i dag. EU-portalen er blevet oprettet på blot to måneder og gør det muligt at verificere de sikkerhedselementer, der er indeholdt i QR-koderne på alle certifikater. Dermed kan borgere og myndigheder være sikre på, at certifikaterne er ægte. Der udveksles eller opbevares ingen personoplysninger under processen. Idriftsættelsen af portalen afslutter det forberedende arbejde på EU-plan.

Siden den 10. maj har 22 lande allerede afprøvet portalen med succes. Forordningen gælder fra den 1. juli, men alle de medlemsstater, der har gennemført de tekniske prøver og er klar til at udstede og verificere certifikater, kan allerede nu begynde at bruge systemet på frivillig basis. I dag har syv medlemsstater — Bulgarien, Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Grækenland, Kroatien og Polen — allerede besluttet at tilkoble sig portalen og er begyndt at udstede de første EU-certifikater, mens andre lande har besluttet først at lancere EU's digitale covidcertifikat, når alle funktioner er udrullet nationalt. Flere lande vil derfor slutte sig til i de kommende dage og uger. En ajourført oversigt kan ses på en særlig webside.

Næste skridt

Den politiske aftale, der blev indgået den 20. maj, skal nu formelt vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet. Forordningen træder i kraft den 1. juli med en indfasningsperiode på seks uger til udstedelse af certifikater for de medlemsstater, der har behov for ekstra tid. Sideløbende hermed vil Kommissionen fortsat yde teknisk og finansiel støtte til medlemsstaterne til at tilkoble sig portalen.

Baggrund

Den 17. marts 2021 fremlagde Europa-Kommissionen et forslag om indførelse af et europæisk covidcertifikat for at fremme sikker fri bevægelighed for borgere i EU under pandemien. Den 20. maj nåede Europa-Parlamentet og Rådet til enighed om en foreløbig aftale.

Sideløbende med lovgivningsprocessen har Kommissionen arbejdet tæt sammen med medlemsstaternes repræsentanter i e-sundhedsnetværket, et frivilligt netværk, der forbinder de nationale myndigheder med ansvar for e-sundhed, om den tekniske gennemførelse. Den 21. april blev der vedtaget tekniske specifikationer på grundlag af de retningslinjer, der blev opnået enighed om i januar, og som blev ajourført i marts, samt en oversigt over den tillidsramme, som der blev opnået enighed om i marts. Desuden er der i samarbejde med medlemsstaterne udarbejdet en skabelon for udformning for at fremme anerkendelsen af EU's covidcertifikater, der er udstedt på papir.

EU-portalen er oprettet af T-Systems og SAP og drives af Kommissionens datacenter i Luxembourg. Det gør det muligt at kontrollere de digitale signaturer, der er indeholdt i QR-koderne på alle certifikater, uden behandling af personoplysninger. De signaturnøgler, der er nødvendige for verificeringen, lagres på servere på nationalt plan, men via portalen kan disse nøgler tilgås af nationale kontrolapplikationer eller -systemer i hele EU.

Kommissionen har også udviklet referencesoftware og -applikationer til udstedelse, lagring og verificering af certifikater for at lette udrulningen på nationalt plan. Softwaren og applikationerne offentliggøres på GitHub og anvendes af 12 medlemsstater.

De seneste oplysninger om foranstaltninger mod coronavirusset og om rejserestriktioner, som medlemsstaterne har indgivet, kan findes på platformen Re-Open EU.

Detaljer

Publikationsdato
1. juni 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark