Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel12. juli 2023Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Kommissionen foreslår bedre rettigheder til ofre for kriminalitet

Europa-Kommissionen har fremlagt et nyt lovforslag, der skal styrke ofres rettigheder i EU, så de kan modtage støtte, få adgang til oplysninger, anlægge sag og opnå erstatning.

kriminalitet

Sidste år blev direktivet om ofres rettigheder fra 2012 evalueret af Kommissionen, og det viste sig, at direktivet kræver en målrettet revision, så ofrene kan udnytte deres rettigheder fuldt ud.

Det nye direktiv tager effektivt hensyn til de skiftende behov i vores samfund, den teknologiske udvikling og udviklingen inden for retsvæsenet.

Reformen sigter mod at

  • Sikre, at ofrene er velinformerede om deres rettigheder og har de ressourcer, der er nødvendige for at anmelde en forbrydelse
  • Oprette en universel hjælpetjeneste med et fælles telefonnummer: 116 006 for hele EU og en hjemmeside, som man kan skrive eller chatte med for at få støtte og blive sat i kontakt med specialiserede supporttjenester eller hjælpelinjer, hvis det er nødvendigt
  • Skræddersyede tiltag, der retter sig specifik mod ofrenes særlige behov (f.eks. børn, ældre, personer med handicap, ofre for hadforbrydelser og ofre under frihedsberøvelse)
  • Give sårbare ofre adgang til specialiserede støttetjenester, såsom gratis psykologhjælp, så længe det er nødvendigt
  • Lettere adgang til domstolsprøvelse ved at sikre, at ofrene får tilstrækkelig bistand i retten og har mulighed for at anfægte afgørelser i straffesager, der berører deres rettigheder, uafhængig af deres status under sagen
  • Sikre effektiv adgang til erstatning ved at garantere ofrene fuld erstatning umiddelbart efter dommen

 

Forslagene fra Kommissionen skal nu videreforhandles og endeligt vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet. På grund af det danske retsforbehold vil de nye regler ikke gælde for Danmark.

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
12. juli 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark