Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark

Tilgængelighed

Erklæring

Tilgængelighedserklæring:

Denne erklæring gælder for indhold, der offentliggøres på domænet: https://denmark.representation.ec.europa.eu/index_da

Den finder ikke anvendelse på andet indhold eller websteder, der offentliggøres på nogen af underdomænerne. Disse websteder og indholdet på dem vil have deres egne specifikke tilgængelighedserklæringer.

Dette websted forvaltes af Europa-Kommissionens Repræsentationen i Danmark. Det er udformet til at blive anvendt af så mange mennesker som muligt, herunder personer med handicap.

Det bør være muligt at:

zoome op til 200 % uden problemer

navigere rundt på det meste af webstedet kun ved brug af tastaturet

navigere rundt på det meste af webstedet ved hjælp af en moderne skærmlæser og talegenkendelsessoftware (på din computer eller telefon)

Dette websted er udformet i overensstemmelse med den tekniske standard for websteder og mobilapps, EN 301 549 v.3.2.1. Det følger nøje niveau "AA" i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) version 2.1.

Overholdelsesstatus

Dette websted er delvist i overensstemmelse med den tekniske standard EN 301 549 v.3.2.1 og Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 niveau AA. På "Ikketilgængeligt indhold" neden for kan du finde flere informationer.

Webstedet blev sidst testet den 7. november 2023.

Udarbejdelsen af denne erklæring

Denne erklæring blev udarbejdet den 27. november 2023

Erklæringen er baseret på en gennemgang af et repræsentativt udvalg af websider ved hjælp af en kombination af manuel og automatiseret testning.

Feedback

Tak for din feedback om tilgængeligheden af Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmarks websted. Fortæl os, hvis du støder på forhindringer for tilgængeligheden:

 • Tlf.: 00 45 33 14 41 40
 • E-mail: eu-dkatec [dot] europa [dot] eu (eu-dk[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Vi forsøger at reagere på feedback inden for 15 arbejdsdage fra datoen for modtagelsen af forespørgslen i den ansvarlige tjenestegren i Kommissionen.

Kompatibilitet med browsere og hjælpeteknologier

Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmarks websted er udformet, så det er kompatibelt med følgende oftest anvendte hjælpeteknologier:

 • den seneste version af browserne Google Chrome og Apple Safari
 • i kombination med de seneste versioner af JAWS, NVDA, VoiceOver og TalkBack.

Tekniske specifikationer

Adgangen til Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmarks websted er afhængig af følgende teknologier for at kunne fungere med den særlige kombination af webbrowser og eventuelle hjælpeteknologier eller plugins på din computer:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Ikketilgængeligt indhold

Selv om vi gør vores bedste for at sikre, at Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmarks websted er tilgængeligt, er der visse begrænsninger, som vi arbejder på at afhjælpe. Nedenfor finder du en beskrivelse af kendte begrænsninger og potentielle løsninger. Kontakt os, hvis du støder på et problem, der ikke er anført nedenfor.

Kendte begrænsninger for Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmarks websted:

 • Adgang fra navigationsmenu: Noget indhold er ikke optimalt kodet til at give den bedste brugeroplevelse på skærmlæsere. Vi vil efter planen rette dette problem inden december 2023.
 • Interaktive kort: Interaktive kort er ikke tilgængelige for personer med synshandicap eller brugere, som er nødt til at navigere via tastatur. Vi vil efter planen rette dette problem inden december 2023.
 • Feedback-formular – fejlbeskeder: Fejlbeskeder i feedback-formularen er ikke koblet sammen med det felt, hvor fejlen blev detekteret og angiver ikke, i hvilket felt fejlen blev detekteret. Vi vil efter planen rette dette problem inden december 2023.
 • Grafer og diagrammer – brug af farve: Nogle grafer og diagrammer på webstedet bruger udelukkende farve til at angive information, hvilket er forvirrende for personer med farveblindhed. I diagrammer, hvor labels ikke visuelt er koblet til den relevante farvelagte sektion, vil man ved klik på labels i tegnforklaringerne skiftevis få vist eller skjult den relevante linje, bjælke eller sektion, hvilket gør det muligt for brugeren at tjekke, hvilke labels der passer til hvilket diagram. Vi vil efter planen rette dette problem inden december 2023.

Andre kendte problemer:

 • Videotekster: Nogle af vores videoer har ingen tekster. Vi arbejder hele tiden på at tilføje tekster til flere videoer.
 • Videoafspiller – tilgængelighed med tastatur: Vi er klar over, at der er problemer med at anvende vores videoafspiller via tastatur (når man vælger tekstsprog fra menuen, kan man ikke bruge piletasterne til at hoppe mellem sprogene. Det kan kun gøres med tabulatortasten).