Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark

Vellykket forskning gør Europa til et bedre sted at leve ved at forbedre sundhedspleje, udvikle bæredygtige landbrugsmetoder og skabe innovative produkter og tjenesteydelser.

EU støtter hvert år mere end 200.000 virksomheder gennem virksomhedslån, mikrofinansiering, garantier og venturekapital.

Finansiering af små og mellemstore virksomheder

Adgang til finansiering er et problem, som alle små og mellemstore virksomheder (SMV’er) står over for under deres udvikling. EU’s program for SMV’er, Cosme, er designet til at gøre det lettere at få adgang til finansiering i samtlige faser af virksomhedens udvikling, fra oprettelse til ekspansion.

Innovative danske virksomheder kan også søge om EU-midler og støtte til banebrydende projekter med potentiale til at skabe et marked gennem EIC’s Accelerator (tidligere kendt som SMV-instrumentet).

EIC’s Accelerator gør det muligt for de bedste og mest dristige entreprenører i Europa at tage ét skridt frem og søge om midler til deres banebrydende idéer, som har potentiale til at skabe nye markeder eller revolutionere de eksisterende.

Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) har særlige midler sat til side til SMV’er med i alt 5.5 milliarder EUR til rådighed til enten finansiering eller garantier.

Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og Den Europæiske Investeringsfond (EIF) i samarbejde med Europa-Kommissionen står bag et fælles initiativ – InnovFin. InnovFin leverer finansieringsredskaber og yder rådgivningstjenester til innovatorer. Det er en del af Horisont 2020-programmet for forskning og innovation.

EIC's Accelerator - finansieringsmuligheder

Cosme, Europas program til små og mellemstore virksomheder

Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI)

InnovFin - finansiering for innovatorer

 

Finansiering af forskning

Finansiering af forskning spiller en nøglerolle i den innovation, som er nødvendig for at opnå Europa-Kommissionens bæredygtighedsmål, som er skitserede i den grønne pagt og en del a EU's digitale omstilling.

Horisont 2020 er det væsentligste finansielle instrument. Det placerer forskningsinvesteringer lige i kernen af EU’s stræben efter intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst og job. Over

EU’s næste forsknings- og innovationsinvesteringsprogram, Horisont Europa, vil have et budget på omkring 100 milliarder EUR.

Udover finansiering af virksomhedsbaseret forskning, så støtter EU også forskere på alle stadiger af deres karriere og akademiske udvikling.

EU research success stories

EU's programmer til finansiering af forskning

Finansieringsmuligheder og retningslinjer

Mere om EU's finansieringsprogrammer

Oplysninger om mulige finansieringstyper, et overblik over de vigtigste finansieringsprogrammer og hvordan EU-finansiering forvaltes.

Finansieringsprocedurer og retningslinjer

Nyttige oplysninger om støttevilkår og ansøgnings- og udvælgelsesprocedurer for EU-finansiering.

Systemet for finansiel gennemsigtighed

Find ud af, hvem som modtager midler fra Europa-Kommissionen hvert år i Danmark og i EU, herunder beløbene, formålene og hvor modtagerne er. 

Finansieringsmuligheder

Relevante links

Praktiske råd til at drive forretning i Europa

Forvaltningsorganet for små og mellemstore virksomheder (EASME)

Access2Markets - oplysninger om eksport til og import fra EU