Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan2. februar 2022Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 2. februar 2022 der bl.a. handler om en ny standardiseringsstrategi og en klimaretsakt om EU-klassificeringssystemet...

Weekly College meeting of the von der Leyen Commission, 02/02/2022Dagsorden:


 

Et Europa klar til den digitale tidsalder/Det indre marked

Standardiseringsstrategi - Læs mere...

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: En EU-standardiseringsstrategi – Fastsættelse af globale standarder til støtte af et modstandsdygtigt, grønt og digitalt indre marked i EU
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning for så vidt angår europæiske standardiseringsorganisationers beslutninger om europæiske standarder og europæiske standardiseringsresultater og om ændring af forordning (EU) 1025/2012

 

En økonomi, der tjener alle/Finansielle Tjenesteydelser

 

Andet

  • Seneste udvikling i udenrigsanliggender
  • Kommissionens gennemførelsesafgørelse om anmodningen om registrering af forslaget til det europæiske borgerinitiativ ‘Win It On The Pitch’ i henhold til Europarlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/788 - Læs mere...

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
2. februar 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark