Skip to main content
Representation in Denmark logo

Filtrer efter

Dagsordener (3)

 RSS

Viser resultaterne 1 til 3

Tidsplan |

Emnerne bliver bl.a. bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissioner, et system for handel med kvoter for drivhusgasemissioner, luftfartens bidrag, vedvarende og kulstoffattige brændstoffer i søtransport, styrkelse af præstationsnormer for nye personbiler og EU's nye skovstrategi

Tidsplan |

Emnerne bliver bl.a. forbrugerkreditaftaler, produktsikkerhed, landdistrikter i fremtiden og opdræt i bure...

Tidsplan |

Bruxelles - Dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 23. juni 2021 der bl.a. handlede om om en en fælles cyberenhed samt om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen...