Skip to main content
Repræsentation i Danmark logo
Repræsentation i Danmark

Filtrer efter

Dagsordener (45)

RSS
Viser resultaterne 1 til 10
Tidsplan |

Emnerne bliver situationen i Afghanistan, den årlige strategiske fremsynsrapport og et nyt borgerinitiativ...

Tidsplan |

Emnerne bliver bl.a. bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissioner, et system for handel med kvoter for drivhusgasemissioner, luftfartens bidrag, vedvarende og kulstoffattige brændstoffer i søtransport, styrkelse af præstationsnormer for nye personbiler og EU's nye skovstrategi

Tidsplan |

Kommissionen forelægger ny strategi, der skal gøre EU's finansielle system mere bæredygtigt, og foreslår ny EU-standard for grønne obligationer

Tidsplan |

Emnerne bliver bl.a. forbrugerkreditaftaler, produktsikkerhed, landdistrikter i fremtiden og opdræt i bure...

Tidsplan |

Bruxelles - Dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 23. juni 2021 der bl.a. handlede om om en en fælles cyberenhed samt om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen...

Tidsplan |

Bruxelles -Endelig dagsorden for Kommissionens møde tirsdag den 15. juni 2021 handler bl.a. om Rusland, erfaringerne fra covid-19-pandemien samt…

Tidsplan |

Strasbourg - Endelig dagsorden for Kommissionens møde tirsdag den 8. juni 2021 handler om EU-regnskabet for 2020 og budget-2022...

Tidsplan |

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 2. juni 2021 der bl.a. handler om det europæiske semester, Schengen og digital EU-e…