Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan19. juni 2024Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 19. juni 2024 handler bl.a. om forårspakken for det europæiske semester og EU's budget

Weekly College meeting of the von der Leyen Commission, 19/06/2024

På foto: Valdis Dombrovskis


Dagsorden:

 

SAMORDNING AF POLITIKKER / BUDGET OG ADMINISTRATION

Budgetramme    

 • Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten:
  Årlig forvaltnings- og effektivitetsrapport for EU-budgettet - Regnskabsåret 2023        
 • Kommissionens budgetoverslag for 2025 (udarbejdelsen af budgetforslaget for 2025)        

EN ØKONOMI, DER TJENER ALLE / BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE RETTIGHEDER / ØKONOMI

Det europæiske semester - forårspakken

 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget og den Europæiske Investeringsbank:
  Det europæiske semester - forårspakken 2024        
 • Kommissionens henstillinger med henblik på Rådets henstillinger om medlemsstaternes politik på det økonomiske, sociale, strukturelle og budgetmæssige område        
 • Forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitik        

Eventuelt        

 • Seneste udvikling i eksterne forbindelser        
 • Kommissionens gennemførelsesafgørelse om anmodningen om registrering af det europæiske borgerinitiativ "Air-Quotas" (luftkvoter) i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/788        
 • Kommissionens gennemførelsesafgørelse om anmodningen om registrering af det europæiske borgerinitiativ "Stop ødelæggelsen af videospil" i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/788        
   

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
19. juni 2024
Forfatter
Repræsentationen i Danmark