Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel14. april 2021Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dom i sagerne om statsstøtte til SAS

De støtteforanstaltninger, som Sverige og Danmark har gennemført til fordel for SAS, for den skade, der følger af aflysningen eller omlægningen af flyvninger efter rejsebegrænsningerne i forbindelse med COVID-19-pandemien, er forenelige med EU-retten...

Fly ved gate

Eftersom SAS har en betydeligt større markedsandel end sin nærmeste konkurrent i disse to medlemsstater, udgør støtten ikke ulovlig forskelsbehandling

18. JUNI 2021
Pressemeddelelse

Baggrund:

Danmark og Sverige underrettede i april 2020 Europa-Kommissionen om to særskilte støtteordninger til fordel for SAS. Ordningerne bestod hver især af en garanti på løbende kreditter på op til 1,5 milliard svenske kroner.

Ordningernes formål var at udgøre en delvis kompensation for skader, som SAS måtte have lidt som følge af aflysninger eller ændringer af deres afgange efter indførelsen af rejserestriktioner på baggrund af covid-19-pandemien.
Kommissionen klassificerede ved afgørelser af 15. april 2020 og 24. april 2020 de anmeldte ordninger som statsstøtte i overensstemmelse med det indre marked. I henhold til bestemmelserne, er støtte, som afhjælper skader som følge af naturkatastrofer eller andre ekstraordinære begivenheder, i overensstemmelse med det indre marked.

Ryanair har anlagt sagerne for at få Retten til at omgøre disse afgørelser

Der falder også dom i sag T-388/20 om statsstøtte til Finnair samme dag...

Detaljer

Publikationsdato
14. april 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark