Skip to main content
Repræsentation i Danmark logo
Repræsentation i Danmark
Topmøde i København, december 1973
Topmøde i København, december 1973

Danmark har være medlem af EU siden 1. januar 1973 og har været medlem af Schengenområdet siden den 25. marts 2001

I Danmark bruges stadig danske kroner (DKK), da Danmark har forhandlet sig til en fravalgsordning, hvad angår euroen og er derfor ikke forpligtet til at indføre den.

Danmark har udpeget Margrethe Vestager som kommissær i Europa-Kommissionen. Hun er ledende næstformand med ansvar for et Europa klar til den digitale tidsalder.

Handel og økonom

61 % af Danmarks eksport går til andre EU-lande (Tyskland: 16 % og Sverige: 11 %), mens eksporten til lande uden for EU især går til USA (8 %) og Norge (6 %).

For importens vedkommende stammer 70 % fra andre EU-lande (Tyskland: 22 %, Sverige: 12 % og Nederlandene: 8 %), mens importen fra lande uden for EU især kommer fra Kina (7 %) og Norge (6 %).

EU-finansierede projekter i Danmark

De penge, som Danmark betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om, hvordan Danmark drager fordel af EU-finansiering - Klik her...