Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark

Kommissionens prioriteter: 2019-2024

Hvert femte år ved begyndelsen af hver af Europa-Kommissionens nye mandatperioder, fastlægger formanden de prioriterede områder, som Kommissionen vil fokusere på.

I tråd med resultaterne af de europæiske valg i 2019, og det mandat, som kom fra Det Europæiske Råd og Europa-Parlamentet, fremlagde von der Leyen-Kommissionen en række ambitiøse mål for Europas fremtid:

  • et klimaneutralt Europa inden 2050
  • 2020’erne skal være Europas digitale årti
  • et stærkere Europa i verden med en mere geopolitisk tilgang

Ursula von der Leyen's tale om Unionens tilstand 2023 - Highlights:

 

 

 

De seks prioriteter for von der Leyen-Kommissionen

En europæisk grøn pagt
EU skal opbygge en ny vækststrategi til at omstille Den Europæiske Union til en moderne, CO2-neutral, ressourceeffektiv, bæredygtig og konkurrencedygtig økonomi
En økonomi, der tjener alle
EU skal opbygge et mere attraktivt investeringsmiljø og skabe vækst, der fører til kvalitetsjob, især for unge og i små virksomheder
Et stærkere Europa i verden
EU vil spille en mere fremtrædende rolle i verden ved at kæmpe for multilateralisme og en verdensorden baseret på fælles regler, gennem en koordineret tilgang til udenrigspolitik og en europæisk stemme i verden
Nyt skub i europæisk demokrati
Europæerne skal gives større indflydelse i EU’s beslutnings- og prioritetssættende processer, samtidig med at demokratiet beskyttes mod indblanding udefra

Genopretningsplanen for Europa

Europa-Kommissionen står – udover de seks vigtigste prioriteter – også bag et program til støtte af Europas genopretning efter det sociale og økonomiske kaos, som covid-19-pandemien har forårsaget.

Gennemførelse af EU-prioriteter i Danmark

Relaterede links

Unionens tilstand 2023

Von der Leyens kommissærkollegie's 2-årsdag

Fastsættelse af prioriteter på EU-plan

Politiske retningslinjer (2019-2024)

Europa-Kommissionens arbejdsprogram