Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark

Kommissionens prioriteter: 2019-2024

Hvert femte år ved begyndelsen af hver af Europa-Kommissionens nye mandatperioder, fastlægger formanden de prioriterede områder, som Kommissionen vil fokusere på.

I tråd med resultaterne af de europæiske valg i 2019, og det mandat, som kom fra Det Europæiske Råd og Europa-Parlamentet, fremlagde von der Leyen-Kommissionen en række ambitiøse mål for Europas fremtid:

  • et klimaneutralt Europa inden 2050
  • 2020’erne skal være Europas digitale årti
  • et stærkere Europa i verden med en mere geopolitisk tilgang

Ursula von der Leyen's tale om Unionens tilstand 2023 - Highlights:

 

 

 

De seks prioriteter for von der Leyen-Kommissionen

En europæisk grøn pagt

En europæisk grøn pagt

EU skal opbygge en ny vækststrategi til at omstille Den Europæiske Union til en moderne, CO2-neutral, ressourceeffektiv, bæredygtig og konkurrencedygtig økonomi
En økonomi, der tjener alle

En økonomi, der tjener alle

EU skal opbygge et mere attraktivt investeringsmiljø og skabe vækst, der fører til kvalitetsjob, især for unge og i små virksomheder
Et stærkere Europa i verden

Et stærkere Europa i verden

EU vil spille en mere fremtrædende rolle i verden ved at kæmpe for multilateralisme og en verdensorden baseret på fælles regler, gennem en koordineret tilgang til udenrigspolitik og en europæisk stemme i verden
Nyt skub i europæisk demokrati

Nyt skub i europæisk demokrati

Europæerne skal gives større indflydelse i EU’s beslutnings- og prioritetssættende processer, samtidig med at demokratiet beskyttes mod indblanding udefra

Genopretningsplanen for Europa

Europa-Kommissionen står – udover de seks vigtigste prioriteter – også bag et program til støtte af Europas genopretning efter det sociale og økonomiske kaos, som covid-19-pandemien har forårsaget.

Gennemførelse af EU-prioriteter i Danmark

Relaterede links

Unionens tilstand 2023

Von der Leyens kommissærkollegie's 2-årsdag

Fastsættelse af prioriteter på EU-plan

Politiske retningslinjer (2019-2024)

Europa-Kommissionens arbejdsprogram